Update NOW-deadlines

3 november 2021 – De deadline voor het indienen van de definitieve aanvraag tot vaststelling van de NOW-1 subsidie liep op 31 oktober 2021 af. Bijna 10.000 werkgevers die deze deadline hebben gemist en geen definitieve aanvraag hebben ingediend, krijgen een laatste mogelijkheid om dit alsnog te doen.

Om gevolgen van het niet indienen te voorkomen - namelijk het volledig terugbetalen van het ontvangen voorschot - ontvangen zij van het UWV binnenkort een laatste herinnering om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Deze groep werkgevers krijgt dan tot en met 9 januari a.s. de tijd om de aanvraag in te dienen. Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken Wiersma laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Werkgevers die wel vóór 31 oktober jl. de definitieve aanvraag hebben ingediend, maar aangegeven hebben meer tijd nodig te hebben voor het indienen van een benodigde derden- of accountantsverklaring krijgen daarvoor 14 weken aanvullend de tijd. Dit betekent dat de verklaring uiterlijk 6 februari a.s. ingediend moet worden bij het UWV.

Het kan voorkomen dat een werkgever die niet binnen de deadline van 31 oktober een vaststellingsaanvraag heeft ingediend in de herstelperiode (periode tussen 31 oktober en 9 januari) een vaststellingsaanvraag doet waarbij de derden- of accountantsverklaring nog ontbreekt. In dat geval geldt binnen de herstelperiode wederom de mogelijkheid om conform de NOW-regeling binnen uiterlijk 14 weken de vaststelling inclusief de benodigde verklaring in te dienen.

Hieronder treft u een overzicht aan van de data waarop het aanvraagloket opent en sluit voor de verschillende NOW-tranches (exclusief de coulanceregeling voor het missen van de deadline van 31 oktober voor NOW-1).

Vaststellingsloket per tranche

NOW-periode

Opening loket

Sluiting loket

NOW-1 (eerste tranche) 

Maart t/m mei 2021

7 oktober 2020

31 oktober 2021

NOW (twee tranche) 

Juni t/m september 2020

14 maart 2021

31 maart 2022

NOW 3.1 (derde tranche)

Oktober t/m december 2020

4 oktober 2021

22 februari 2023

NOW 3.2 (vierde tranche) 

Januari t/m maart 2021

31 januari 2022

22 februari 2023

NOW 3.3 (vijfde tranche)

April t/m juni 2021

31 januari 2022

22 februari 2023

NOW-4 (zesde tranche)

Juli t/m september 2021

31 maart 2022

22 februari 2023

NOW-5 (zevende tranche)

November en december 2021

1 juni 2022

22 februari 2023

Meer weten?

Heeft u vragen over de NOW-regeling? Of wilt u weten of het mogelijk is om bezwaar in te dienen, bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een eis tot terugbetaling van het voorschot? Neemt u dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Renee Pauli per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.