Update: btw-factuurvereisten bij vereenvoudigde ABC-regeling

19 januari 2023 - Het Hof van Justitie (HvJ) heeft zich op 8 december 2022 uitgesproken over de btw-factuurvereisten bij de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling (C-247/21). Volgens het Hof kan de vereenvoudigde ABC-regeling alleen worden toegepast als de door partij B aan partij C verstrekte factuur de vermelding "btw verlegd” bevat. Bovendien kan het ontbreken van de verwijzing naar de verleggingsregeling niet (met terugwerkende kracht) worden gecorrigeerd door een vermelding toe te voegen dat de belastingschuld is verlegd naar degene aan wie de levering is verricht.

Vereenvoudigde ABC-regeling

Een ABC-regeling is een transactie waarbij goederen worden geleverd door partij A aan partij B en vervolgens door partij B aan partij C, terwijl die goederen rechtstreeks worden vervoerd van partij A in een EU-lidstaat naar partij C in een andere EU-lidstaat. In beginsel moet partij B ook in een andere EU-lidstaat gevestigd zijn om de vereenvoudigde ABC-regeling te kunnen toepassen. Als de vereenvoudigde ABC-regeling wordt toegepast, hoeft partij B geen intracommunautaire verwerving aan te geven in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen en wordt de verschuldigdheid van de btw op de lokale levering die B in de lidstaat van aankomst van de goederen verricht, verlegd naar partij C. Dit heeft tot gevolg dat partij B zich niet hoeft te registreren voor de btw in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen.

De vereenvoudigde ABC-regeling kan onder bepaalde voorwaarden worden toegepast. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt, zoals eerder vermeld, de verschuldigdheid van de btw op de lokale levering door partij B in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen, verlegd naar partij C. Om de vereenvoudigde ABC-regeling te kunnen toepassen, is vereist dat partij B een correcte factuur uitreikt aan partij C. Op grond van de btw-richtlijn (Richtlijn 2006/112/EG) is één van de factuurvereisten dat de factuur de vermelding “Btw verlegd” bevat.

Het HvJ oordeelt nu dat de vereenvoudigde ABC-regeling niet kan worden toegepast als de vermelding "Btw verlegd" niet is opgenomen op de door partij B aan partij C uitgereikte factuur. Het ontbreken van een dergelijke vermelding kan niet (achteraf) worden gecorrigeerd door een vermelding toe te voegen dat de btw-plicht is verlegd naar de afnemer.

Impact

Houdt rekening met de factuurvereisten als de vereenvoudigde ABC-regeling wordt toegepast. Volgens een besluit van de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën (nr. BLKB2014-704M) wordt aan de factuurvereisten voor de vereenvoudigde ABC-regeling voldaan als op de factuur "Intracommunautaire levering" staat vermeld. Volgens het HvJ (en mogelijk andere EU-lidstaten) kan de vereenvoudigde ABC-regeling echter alleen worden toegepast als de door partij B aan partij C uitgereikte factuur de vermelding “Btw verlegd” bevat.

De uitreiking van een onjuiste factuur kan gevolgen hebben voor uw onderneming. Daarom dienen partijen die betrokken zijn bij de vereenvoudigde ABC-regeling te beoordelen of aan alle (factuur)vereisten is voldaan. Wij helpen u uiteraard graag bij deze beoordeling.

Meer weten?

Bent u betrokken bij grensoverschrijdende ABC-regelingen en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Michelle Stok via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 08 of Raimo Kool via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 05. Zij helpen u graag verder.