Vanaf 2022 ook premiedifferentiatie voor de WIA/WAO premie

21 oktober 2021 - Vanaf 2022 zal de door de werkgever verschuldigde Aof premie, in de volksmond de WIA/WAO premie genoemd, op een andere wijze worden vastgesteld. Voor kleine werkgevers zal een lagere premie van toepassing zijn.

Doel van deze regeling is om kleine werkgevers tegemoet te komen voor de kosten van re-integratie en loondoorbetaling gedurende de eerste 104 weken van ziekte van een werknemer. Kleine werkgevers kunnen het premievoordeel gebruiken om zich adequaat te verzekeren en om de verplichtingen rondom ziekteverzuim te organiseren.

Tot en met eind 2021 is er nog sprake van het uniform tarief van 7,53%. Het premiepercentage vanaf 2022 is afhankelijk van de omvang van de werkgever. Er zijn twee categorieën:  

  •  Kleine werkgevers, met een loonsom tot en met € 882.500 totaal premieplichtig loon. De premie is vastgesteld op 5,99%.
  • Middelgrote en grote werkgevers (overige werkgevers), met een loonsom groter dan € 882.500 premieplichtig loon per jaar. De premie is vastgesteld op 7,55%.

De loonsom over het jaar 2020 is de basis voor de vaststelling van de premie voor het jaar 2022. Een startende werkgever wordt in de eerste twee jaar dat deze bestaat als kleine werkgever aangemerkt, omdat er dan nog geen loongegevens van de startende werkgever bekend zijn.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Aof premie?  Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars of neem direct contact op met Hardy Bruins per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 39. Zij helpen u graag verder.