Venturing Abroad

7 juni 2017 - The Economist Intelligence Unit (EIU) heeft een serie door Mazars gesponsorde artikelen geschreven die gericht zijn op vijf uitdagingen waarmee mkb'ers, die voor het eerst in het buitenland gaan ondernemen, worden geconfronteerd. De uitdagingen bij het ondernemen in een onbekende omgeving zijn inderdaad zeer lastig, maar bieden enorme mogelijkheden.

De talrijke obstakels die mkb’ers moeten overwinnen zorgen voor een element van terughoudendheid om internationale markten te verkennen. Met een wereld die echter steeds meer gedigitaliseerd en mondialer wordt, beginnen de te behalen voordelen al snel op te wegen tegen de nadelen. Maar met welke uitdagingen worden mkb’ers geconfronteerd en hoe kunnen deze worden aangepakt? De samenwerking van Mazars met de EIU onderzoekt dit en andere zaken in ons ‘Venturing Abroad’ programma. 

De 5 Uitdagingen van Ondernemen in het Buitenland

1. Gebruikmaken van geavanceerde technologie

 • Middelgrote bedrijven kunnen online snel wereldwijde exporteurs worden en dit is precies wat veel Europese mkb's doen.
 • Zij kunnen vanaf het begin het internet gebruiken om hun producten en diensten te verkopen, waarbij ze “mondiaal geboren” ondernemingen worden. Mkb’s kunnen snel groeien door nichemarkten te benutten in bedrijfstakken die door technologie zijn ontregeld.
 • Zij kunnen informatietechnologie gebruiken om een kernactiviteit zoals productie uit te besteden en naar het buitenland te brengen, vanwege het potentieel van de lokale markt.

 

2. Omgaan met kwesties op juridisch en belastinggebied 

 • Ondoorzichtige regelgeving, inconsistente toepassing van voorschriften, plus douaneclassificatiekwesties en variabele btw-voorschriften vormen grote obstakels voor mkb-exporteurs. Afwijkende douaneclassificaties voor hetzelfde product kunnen zelfs in een gemeenschappelijke markt voorkomen.  
 • Een verdere complicatie voor het mkb is om een weg te vinden door het woud van voorschriften waaraan douane-inklaring en douaneclassificatie onderworpen zijn.
 • Zelfs binnen de vrije handelszones compliceren juridische en belastingkwesties de handel en vormen een specifiek probleem voor kleine bedrijven met beperkte middelen. Degenen die zich buiten de EU wagen kiezen meestal voor markten waarmee de EU een vrije handelsovereenkomst heeft.

 

3. Ondersteuning van groei

 • De sleutel voor structurele exportgroei is het vestigen van een stevige aanwezigheid waarbij een langdurige betrokkenheid bij iedere buitenlandse markt wordt getoond. Derhalve verminderen sommige mkb’ers het aantal exportmarkten om de groei beheersbaar en duurzaam te houden.
 • Verkoop in het buitenland via een website kan een mes zijn dat aan twee kanten snijdt. Voor een nieuwe internationaliserende mkb-onderneming kunnen te veel exportmarkten onbeheersbaar blijken.
 • Het opgang brengen van de verkoop en het opbouwen van een lokale markt vormt slechts een houvast. Om groei en ontwikkeling in een nieuwe markt voort te zetten hebben mkb’ers een bredere strategie nodig die gericht is op het ontwikkelen en onderhouden van een sterke lokale aanwezigheid. 

  

4. Aanpak van logistieke uitdagingen

 • Aandacht voor logistiek is een belangrijk aspect voor een succesvolle toetreding tot de markt; geavanceerde informatiesystemen verschaffen een voordeel voor het verzekeren van kosteneffectieve logistieke ondersteuning.
 • Om kostbare logistieke problemen te vermijden besteden veel nieuwe internationaliserende mkb’ers de logistieke functie uit, zowel voor inkomende onderdelen en retourgoederen als voor uitgaande eindproducten. De mkb-ondernemingen moeten een besluit nemen over de beste balans tussen het beheersen van hun eigen logistiek en het uitbesteden van enkele van deze functies.
 • De logistieke functie zelf ondergaat een grondige verandering, omdat verkopers van een breed assortiment goederen overstappen van distributie via fysieke winkels en magazijnen naar wereldwijde inkoop en afhandeling van orders via e-commerce websites.

 

5. Samenwerking met lokale bedrijven

 • Om te zorgen voor duurzame groei in nieuwe markten, worden producten – en soms bedrijfsmodellen – aangepast aan de lokale omstandigheden en werken de mkb'ers samen met lokale marktdeskundigen.
 • De buitenlandse aanwezigheid van een nieuwe internationaliserende mkb kan verschillende vormen aannemen: een formele joint venture, een licentie & technische samenwerkingsovereenkomst, een verkoop-vertegenwoordigingsovereenkomst of een op zichzelf staande dochteronderneming.
 • Aanvullende vaardigheden, dezelfde doelen en langdurige toezeggingen zijn het beste recept voor succes voor het mkb bij het vormen van internationale samenwerkingsverbanden.

Documenten

EIU-Mazars_Venturing Abroad_Technology.pdf
EIU-Mazars_​Venturing Abroad_​Technology.pdf
EIU-Mazars_Venturing Abroad_Sustaining growth.pdf
EIU-Mazars_​Venturing Abroad_​Sustaining growth.pdf
EIU-Mazars_Venturing Abroad_Logistics.pdf
EIU-Mazars_​Venturing Abroad_​Logistics.pdf
EIU-Mazars_Venturing Abroad_Legal and Tax.pdf
EIU-Mazars_​Venturing Abroad_​Legal and Tax.pdf
EIU-Mazars_ Venturing Abroad_Local partners.pdf
EIU-Mazars_​ Venturing Abroad_​Local partners.pdf