Verkorting looptijd 30%-regeling en overgangsrecht

28 december 2018 – Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingpakket 2019. Hierin is onder meer een verkorting van de (maximale) looptijd van de 30%-regeling voorzien van acht naar vijf jaar. Voor bestaande gevallen geldt de verkorting pas vanaf 1 januari 2021, tenzij de huidige looptijd eerder eindigt.

Wat verandert er?

Tot 1 januari 2019 is de maximale looptijd van een 30%-regeling acht jaar. Vanaf 1 januari 2019 is de maximale looptijd van een 30%-regeling nog maar vijf jaar. Op grond van overgangsrecht geldt de verkorting van de maximale looptijd voor bestaande gevallen pas vanaf 1 januari 2021.

Het overgangsrecht geldt ook voor de mogelijkheid om te opteren voor de partiële buitenlandse belastingplicht. Werknemers van wie de 30%-regeling vervalt zullen vanaf dat moment als fiscaal inwoner van Nederland ook inkomstenbelasting over hun vermogen in box 3 moeten betalen.

Wat zijn de gevolgen voor bestaande gevallen?

Werknemers met een 30%-beschikking kunnen in drie groepen worden ingedeeld:

De beschikking heeft een einddatum die ligt in 2019 of 2020

Voor deze werknemers blijft de 30%-regeling geldig tot de huidige einddatum van de beschikking, tot maximaal 31 december 2020.

De beschikking heeft een einddatum die ligt in 2021, 2022 of 2023

Afhankelijk van einddatum van de beschikking zal de looptijd met maximaal drie jaar worden verkort. Voor deze werknemers mag de 30%-regeling nog tot (uiterlijk) 31 december 2020 worden toegepast.

De beschikking heeft een einddatum die ligt in 2024 of daarna

De looptijd van deze beschikkingen wordt met drie jaar verkort. Dit betekent dat werknemers van deze groep de 30%-regeling per 1 januari 2021 kunnen verliezen. Deze groep werknemers heeft geen profijt van de overgangsregeling.

Actiepunten werkgevers:

  • Bepaal wanneer de 30%-regelingen eindigt
  • Ga na wat er in de arbeidsovereenkomst is opgenomen (voor wiens rekening komt het fiscale nadeel)
  • Analyseer mogelijke alternatieven voor belastingvrije vergoedingen

Actiepunten werknemers:

  • Vraag de werkgever naar de gevolgen van het verliezen van de 30%-regeling voor het nettoloon
  • Ga na wat de gevolgen zijn van het (voortijdig) eindigen van de 30% regeling voor de verschuldigde inkomstenbelasting over box 3-inkomen

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen en mogelijkheden in uw situatie? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15. Hij helpt u graag verder.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF