Wijziging verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

11 november 2020 - Het kabinet heeft meer duidelijkheid gegeven over een mogelijke wijziging van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De wijziging houdt in dat verliezen vanaf 2022 onbeperkt in tijd verrekend kunnen worden, maar de omvang van de binnen een boekjaar te verrekenen verliezen wordt beperkt. De aanpassing was op Prinsjesdag al aangekondigd en is nu middels een nota van wijziging in het Belastingplan 2021 opgenomen.

Verrekenbare verliezen

Ondernemingen kunnen verliezen op dit moment tot één jaar terug en tot zes jaar vooruit verrekenen. Deze voorwaartse verrekentermijn vervalt vanaf 2022, waardoor verliezen vanaf dat jaar niet meer verdampen. Daartegenover staat dat er een maximum komt op het verlies dat in een boekjaar mag worden verrekend. Verliezen tot een bedrag van €1 miljoen kunnen volledig worden verrekend. Boven dat bedrag is het verlies slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar. Eventuele overgebleven verrekenbare verliezen mogen worden meegenomen naar volgende jaren. De beperking gaat ook gelden voor de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De termijn van de achterwaartse verliesverrekening blijft echter beperkt tot één jaar.

De regeling moet voorkomen dat winstgevende multinationals in Nederland jaren achtereen geen vennootschapsbelasting betalen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, komt er een ondergrens in de vennootschapsbelasting voor ondernemingen met winstgevende activiteiten.

Reikwijdte wijziging

De voorgestelde aanpassing zal alleen gaan gelden voor de vennootschapsbelasting. De regeling voor verliezen geleden in de inkomstenbelasting (door ondernemers in box 1 en aanmerkelijkbelanghouders in box 2) blijft onveranderd. Volgens het kabinet is de groep met verliezen van meer dan €1 miljoen in de inkomstenbelasting beperkt, waardoor een vergelijkbare aanpassing in de inkomstenbelasting weinig effect zal hebben.

Overgangsrecht

De nota van wijziging bevat geen overgangsrecht. De nieuwe regeling geldt zodoende voor verliezen die ontstaan zijn na 1 januari 2022, of die aan het eind van 2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn. Verliezen van vóór 1 januari 2013 kunnen worden verrekend met de tot op dat moment geldende termijn van negen jaar. Indien een verlies in het verleden is gekwalificeerd als ‘houdsterverlies’, blijft deze kwalificatie ook na 1 januari 2022 behouden. Het niet opnemen van een overgangstermijn wordt door het kabinet verantwoord doordat bestaande verrekenbare verliezen door de aanpassing niet verloren zullen gaan.

Meer weten?

Door de aangekondigde beperking is het voor ondernemingen met veel verrekenbare verliezen wellicht interessant om te beoordelen of deze verliezen nog vóór 2022 zonder beperking kunnen worden verrekend. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Dirk Ultee per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 34. Hij helpt u graag verder.