Verliesverrekening in vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

18 juni 2021 – Vanaf 1 januari 2022 treden de nieuwe verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting in werking. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt. De wijziging houdt in dat verliezen vanaf 2022 onbeperkt in tijd verrekend kunnen worden, maar de hoogte van het bedrag van verliezen binnen een boekjaar wordt beperkt. De regeling moet voorkomen dat winstgevende multinationals in Nederland jaren achtereen geen vennootschapsbelasting betalen.

Verrekenbare verliezen

Ondernemingen kunnen verliezen op dit moment tot één jaar terug en tot zes jaar vooruit verrekenen. Deze voorwaartse verrekentermijn vervalt vanaf 2022, waardoor verliezen vanaf dat jaar niet meer verdampen. De huidige achterwaartse verliesverrekening van één jaar blijft wel bestaan. Daartegenover staat dat er een maximum komt op het verlies dat in een boekjaar mag worden verrekend. Verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen kunnen volledig worden verrekend. Boven dat bedrag is het verlies slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar. Eventuele overgebleven verrekenbare verliezen mogen worden meegenomen naar volgende jaren. De beperking gaat ook gelden voor de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

Reikwijdte wijziging

De wijziging zal alleen gaan gelden voor de vennootschapsbelasting. De regeling voor geleden verliezen in de inkomstenbelasting (door ondernemers in box 1 en aanmerkelijkbelanghouders in box 2) blijft onveranderd. Volgens het kabinet is de groep met verliezen van meer dan € 1 miljoen in de inkomstenbelasting beperkt, waardoor een vergelijkbare aanpassing in de inkomstenbelasting weinig effect zal hebben.

Bestaande verliezen

De nieuwe regeling geldt voor verliezen die ontstaan zijn na 1 januari 2022, of die aan het eind van 2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn. De beperking zal ook van toepassing zijn op de achterwaartse verliesverrekening. Verliezen van vóór 1 januari 2013 kunnen worden verrekend met de tot op dat moment geldende termijn van negen jaar. Indien een verlies in het verleden is gekwalificeerd als ‘houdsterverlies’, blijft deze kwalificatie ook na 1 januari 2022 behouden. Indien een belastingplichtige zowel verrekenbare ‘houdsterverliezen’ als andere verliezen heeft, dan geldt voor elk van deze soort verliezen afzonderlijk deze nieuwe regels.

Samenloop andere regelingen

De nieuwe verliesverrekeningsregels zullen ook gaan gelden voor de verrekening van deze (voorvoegings-)verliezen binnen een fiscale eenheid. Aangezien de drempel van € 1 miljoen geldt per belastingplichtige, zal deze drempel voor de gehele fiscale eenheid eenmaal kunnen worden toegepast. In fiscale eenheid situaties is het daarom van belang om na te gaan of het voordelig is om de fiscale eenheid te verbreken en vervolgens de drempel van € 1 miljoen per individuele entiteit toe te passen.

Ook is samenloop met andere regelingen mogelijk. Hierbij kan worden gedacht aan de generieke renteaftrekbeperking. Aangezien onder zowel de generieke renteaftrekbeperking als de nieuwe verliesverrekeningsregels een drempel van € 1 miljoen wordt gehanteerd, is het van belang om na te gaan hoe deze regelingen verband houden met elkaar.

Wat betekent dit voor u?

Per 1 januari 2022 kunt u belastbare winst tot € 1 miljoen in principe volledig verrekenen met verrekenbare verliezen. Als de belastbare winst meer dan € 1 miljoen bedraagt, dan kunt u maximaal 50% van het bedrag aan winst boven de € 1 miljoen verrekenen met de resterende verrekenbare verliezen. Daarbij zal tevens rekening moeten worden gehouden met eventuele samenloop met andere fiscale regelingen, zoals de fiscale eenheid of renteaftrekbeperkingen.

Meer weten?

Door de aangekondigde beperking is het voor ondernemingen met veel verrekenbare verliezen wellicht interessant om te beoordelen of deze verliezen nog vóór 2022 zonder beperking kunnen worden verrekend. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Mazars of neem contact op met Nick Brinkman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 51. Zij helpen u graag verder.