Verruiming van de stimuleringsmaatregelen voor (duurzame) innovatie in 2020

8 oktober 2019 - Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Miljoenennota voor 2020 bekendgemaakt. Een belangrijke conclusie uit de Miljoenennota en de begroting van Economische Zaken en Klimaat is dat het kabinet zich meer richt op een ambitieus klimaatbeleid, de transitie naar een duurzame en veilige energievoorziening, een toekomstbestendig innovatiebeleid en het versnellen van de digitalisering van onze economie. Op al deze terreinen liggen ook kansen voor bedrijven om maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

WBSO in 2020

Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van de WBSO (fiscale korting voor eigen speur- en ontwikkelingswerk) neemt voor het derde jaar op rij af naar iets meer dan 20.000. Een van de oorzaken hiervan is het inperken en strenger beoordelen van WBSO-waardige werkzaamheden rondom softwareontwikkeling. In 2019 bedroeg het totale WBSO-budget € 1,237 miljard en dit wordt in 2020 verhoogd naar € 1,281 miljard. Dit betekent dus méér subsidie voor innovatieve bedrijven.

In 2020 blijft de huidige berekeningswijze van de WBSO gehandhaafd. Een tweetal belangrijke wijzigingen moet het indienen van een WBSO-aanvraag wel flexibeler maken:

  • Bedrijven mogen vier keer per jaar een WBSO-aanvragen in plaats van drie keer
  • Wanneer bedrijven een aanvraag indienen, kunnen zij de volgende maand al starten (zonder tussenmaand)

MIT in 2020

De kansrijke MIT-regeling (voor elke innovatieve mkb-ondernemer, ongeacht welke sector) is ook in 2020 bedoeld voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten. Vanwege de grote belangstelling voor deze regeling wordt het beschikbare budget de komende jaren aanmerkelijk verhoogd. Waar het budget vanuit het kabinet in 2019 nog ruim € 29 miljoen bedroeg, wordt dit in 2020 verhoogd naar ruim € 39 miljoen. Voor de periode 2021 tot en met 2024 is het budget nu vastgesteld op ongeveer € 40 miljoen.

Meer weten?

Wilt u uw subsidiemogelijkheden verder laten onderzoeken of geholpen worden met subsidies, innoveren en financieren, zodat uw bedrijf de volgende stap kan maken? Uw contactpersoon bij Mazars helpt u graag verder. Of neem direct contact op met Huub Hendriks (Leap) per e-mail.

Meer informatie?