Verruiming van de werkkostenregeling per 2020

27 februari 2019 - Het kabinet heeft aangekondigd dat per 2020 de vrije ruimte voor de werkkostenregeling wordt verruimd en de vergoeding van de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag wordt toegevoegd aan de lijst met gerichte vrijstellingen.

Onder de huidige werkkostenregeling (WKR) bedraagt de vrije ruimte 1,2% van de fiscale loonsom. Indien de vrije ruimte wordt overschreden is de werkgever over het meerdere een eindheffing van 80% verschuldigd. Vergoedingen die kwalificeren voor een gerichte vrijstelling kunnen onbelast worden toegekend aan werknemers zonder dat deze bedragen ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. In het kader van de lastenverlichting voor het MKB heeft het kabinet twee voorstellen aangekondigd om de WKR per 2020 te verruimen.

De eerste verruiming ziet op de vrije ruimte die wordt vergroot van 1,2% naar 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000. Voor het gedeelte van de loonsom boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden. Met deze maatregel wordt de vrije ruimte dus verhoogd met maximaal € 2.000 (0,5% x € 400.000).

De tweede verruiming houdt in dat de vergoeding van de kosten voor de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt toegevoegd aan de gerichte vrijstellingen. De werkgever kan deze kosten dan dus onbelast vergoeden aan de werknemer zonder deze bedragen ten laste van de (beperkte) vrije ruimte te hoeven brengen. Voor bepaalde functies is een VOG verplicht en in zoverre lijkt deze verruiming plausibel.

Hoewel de betreffende wijzigingen nog als voorstel zijn ingediend, verwachten wij dat dit op korte termijn wordt bekrachtigd.

Meer weten?

Bent u benieuwd hoe het met de vrije ruimte en werkkostenregeling administratie van uw bedrijf staat? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65, met Martin Aandewiel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15 of met Renée Pauli per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.