Verwachte wijzigingen in de Arbowet

14 februari 2023 - In 2023 worden veel wijzigingen verwacht in het arbeidsrecht. Het betreft (onder meer) wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet op het gebied van bereikbaarheid van werknemers en de aanstelling van een vertrouwenspersoon. De Tweede Kamer behandelt momenteel beide wijzigingen. In dit artikel leest u wat er wijzigt.

Bereikbaarheid werknemers

De eerste wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet betreft de (on)bereikbaarheid van werknemers buiten werktijd. Kamerlid Van Dijk van de PvdA diende een wetsvoorstel in over de verplichting tot een gesprek tussen werkgever en werknemer over de werknemers bereikbaarheid buiten werktijd. Dit gesprek moet onderdeel zijn van de verplichting die nu al in de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen: werkgevers zijn verplicht binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren gericht op voorkoming dan wel beperking van de psychosociale arbeidsbelasting.

De toelichting op het wetsvoorstel verduidelijkt verder dat de werkgever moet aantonen dat het gesprek is gevoerd. Bijvoorbeeld door een schriftelijk verslag. Verder is het vrij aan de werkgever om te besluiten wie dit gesprek voert en hoe dit precies wordt gedaan. Als uit het gesprek blijkt dat een werknemer bereikbaarheid buiten werktijd (te) belastend vindt, dan moet de werkgever hierop beleid voeren.

Vertrouwenspersoon wordt verplicht

De tweede wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet – ingediend door kamerlid Maatoug van Groenlinks - gaat over het recht van iedere werknemer om toegang te hebben tot een vertrouwenspersoon. Werkgevers zijn volgens dit wetsvoorstel verplicht intern of extern een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Daarnaast  moet de positie van de vertrouwenspersoon versterkt worden. Het wetsvoorstel regelt een geheimhoudingsplicht voor de vertrouwenspersoon, die volgens het wetsvoorstel ontslagbescherming geniet voor zover dit de functie van vertrouwenspersoon aangaat. Het doel is het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor alle werknemers.

De consequentie van het niet naleven van (één van) beiden voorgestelde verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet is dat een boete kan worden opgelegd door de Arbeidsinspectie.

Meer weten?

Heeft u een vraag over hoe uw organisatie om hoort te gaan met de verwachte wetswijzigingen of heeft u andere (arbeidsrechtelijk gerelateerde) vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Mazars of rechtstreeks met Lisanne Wigboldus van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 26. Zij helpen u graag verder.