Verwerking van de nieuwe WW-premie in de salarisadministratie 2020

19 maart 2020 - Sinds 1 januari 2020 geldt er een nieuwe WW-premie die gedifferentieerd is naar gelang het soort contract. Als hoofdregel geldt de lage premie voor schriftelijke arbeidscontracten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang. De hoge premie (die 5% hoger is dan de lage premie) geldt voor alle andere, meer flexibele contracten.

Verschil premie

Het verschil in premie kan fors oplopen, namelijk tot € 2.861 (5% van het maximum premieloon van € 57.232) per werknemer per jaar. Het is daarom van groot belang om vast te stellen of de hoge of de lage premie van toepassing is.

Om de toepassing van de lage premie te kunnen controleren is bepaald dat op de loonstrook de volgende informatie moet staan:

  • Arbeidsovereenkomst: bepaald/onbepaald
  • Schriftelijke arbeidsovereenkomst: ja/nee
  • Oproepovereenkomst: ja/nee

Deze informatie dient tevens in de loonaangifte te worden opgenomen.

Tijdelijke coulanceregeling tot en met 1 april 2020

Het kan zijn dat het niet direct duidelijk is of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Om die reden is er een tijdelijke coulanceregeling getroffen die tot 1 april 2020 geldt.

Als u vóór 1 januari 2020 werknemers voor onbepaalde tijd in dienst had en de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is nog niet schriftelijk vastgelegd, dan mag u toch de lage premie toepassen vanaf 1 januari 2020.

Dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door u en de werknemer is ondertekend. U heeft tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage premie.

Door de corona maatregelingen die het kabinet onlangs heeft voorgesteld ligt het in de lijn van de verwachtingen dat de coulanceregeling zal worden verlengd tot 1 juli 2020. Deze maatregel zal verder worden uitgewerkt.

Documenten loonadministratie

Op 1 april 2020 moet u voor deze werknemers één van de volgende documenten in uw loonadministratie hebben opgenomen:

  • De door u en de werknemer ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst.
  • Het door u en de werknemer ondertekende schriftelijke addendum.

Later is bekend gemaakt dat ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Daaruit moet blijken dat de werknemer uiterlijk op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst was. Wanneer u niet aan deze voorwaarden voldoet en de arbeidsovereenkomst duurt voort na 31 maart 2020, dan moet de lage WW-premie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 gecorrigeerd worden naar de hoge premie. Dit moet gedaan worden middels correctieberichten aangifte loonheffingen.

Meer weten?

Heef u vragen of wilt u graag meer weten? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?