Voorkom om als inlener aansprakelijk gesteld te worden

24 november 2022 - Recent is er in de rechtspraak weer een zaak aan de orde geweest waarbij een inlener aansprakelijk is gesteld voor loonbelastingschulden die door de uitlener onbetaald zijn gebleven.

In bovengenoemde zaak oordeelt het Hof Arnhem-Leeuwarden uiteindelijk dat de inlener terecht aansprakelijk is gesteld. De Belastingdienst heeft bij aansprakelijkstelling beleidsvrijheid en hoeft niet eerst de bestuurders van de uitlener aansprakelijk te stellen. Deze zaak geeft wederom aan dat het belangrijk is om goede beheersmaatregelen te treffen wanneer ingeleend wordt van uitzendbureaus.

Aansprakelijkstelling

In de zaak voor het Hof ging het om een onderneming die prefab wapeningselementen vervaardigt en in bouwstaal handelt. De onderneming heeft hiervoor werknemers ingeleend van een uitzendbureau. Aan het uitzendbureau zijn vervolgens naheffingsaanslagen loonheffingen en btw opgelegd, die vervolgens onbetaald zijn gebleven. De onderneming is hiervoor aansprakelijk gesteld.

De onderneming is van mening dat de Belastingdienst eerst de bestuurders van het uitzendbureau aansprakelijk dient te stellen. Het Hof verwerpt deze stelling. De ontvanger heeft beleidsvrijheid en hoeft niet eerst de bestuurders van het uitzendbureau aansprakelijk te stellen. Voorts slaagt een beroep op disculpatie niet. De onderneming moet daarvoor aantonen dat haar niets te verwijten valt en slaagt daarin niet. Zo had de onderneming onder meer kunnen aandringen op het openen van een G-rekening en het overleggen van een verklaring betalingsgedrag.

Hoe beperkt u de risico’s bij het inlenen van personeel?

Bovenstaande uitspraak geeft aan dat het inlenen van arbeidskrachten niet zonder risico’s is. Er zijn echter diverse mogelijkheden om aansprakelijkheid te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Denk aan het inhuren van uitzendondernemingen die beschikken over het NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat of aan het storten op een G-rekening. Tevens is het raadzaam om periodiek documenten op te vragen bij uitzendbureaus, zoals loonstroken of A1-verklaringen.

De disculpatieregeling

Indien de uitlener beschikt over een NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, kan met een beroep op de zogenoemde ‘disculpatieregeling’ de inlenersaansprakelijkheid in beginsel volledig worden uitgesloten. Tenminste 25% van de factuur zal dan op een G-rekening moeten worden gestort (20% bij toepassing van de verleggingsregeling voor de btw). Ook dient de urenadministratie en factuur aan de nodige voorwaarden te voldoen.

Meer weten?

Wilt u weten of hoe uw onderneming risico’s bij inlenen van personeel zoveel mogelijk kan beperken? Neem dan contact op met Sander van Dijk per e-mail of per telefoon+31 (0)88 277 2056, Renée Pauli per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 24 38 of Martin Aandewiel per e-mail of per telefoon: +31 88 277 16 15. Zij helpen u graag verder.