Voorstel herziening btw op investeringsdiensten

8 juni 2017 - Het Ministerie van Financiën heeft conceptregelgeving gepubliceerd die de aftrek van btw op diensten ingrijpend wijzigt. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018. De btw-herziening geldt met name voor organisaties in de vastgoedsector, de not-for-profit sector, de financiële sector, de medische sector en de onderwijssector.

Strekking van de nieuwe regels

Met de voorgenomen regelgeving wordt de bestaande herzieningsregeling voor goederen uitgebreid naar zogenoemde kostbare diensten, oftewel investeringsdiensten.

Huidige regeling voor goederen

Op basis van de huidige regelgeving geldt de herzieningsregeling uitsluitend voor investeringsgoederen. Dit zijn onroerende zaken en roerende zaken waarop een  ondernemer afschrijft voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, of zou afschrijven als de ondernemer aan deze belastingen zou zijn onderworpen. In het kort werken de herzieningsregels voor dit type goederen als volgt:

  • Als een ondernemer investeringsgoederen aanschaft moet hij in het jaar van ingebruikname van de goederen bepalen in welke mate hij deze gebruikt voor btw-belaste prestaties (wel aftrek) en voor btw-vrijgestelde en/of niet-economische prestaties (geen aftrek). Deze verhouding wordt het pro-rata percentage genoemd en bepaalt de mate waarin de ondernemer de btw op de aankoopprijs kan terugvragen.
  • In elk van de daarop volgende vier boekjaren (roerende zaken) of negen boekjaren (onroerende zaken) moet worden bijgehouden of het pro-rata percentage is gewijzigd. Bijvoorbeeld door andere omzetverhoudingen of door gewijzigd gebruik van de goederen. Als dat het geval is, moet de oorspronkelijk geclaimde aftrek voor het betreffende jaar worden herzien. De herzienings-btw bedraagt in een jaar maximaal 20% van de oorspronkelijk aan u gefactureerde btw (roerende zaken) of maximaal 10% (onroerende zaken).

Voor dienstengelden deze regels nog niet. Ook niet als een ondernemer op deze diensten afschrijft voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, of zou afschrijven als de ondernemer aan deze belastingen zou zijn onderworpen. De mate van aftrek van de btw op diensten wordt bepaald in het jaar waarin de dienst werd verleend en in gebruik is genomen.

Nieuwe regeling: ook herziening op diensten

De nieuwe regelgeving houdt in het kort in dat de herzieningsregels vanaf 1 januari 2018 ook van toepassing zijn op investeringsdiensten. Dit zijn diensten waarop een ondernemer afschrijft voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, of zou afschrijven als de ondernemer aan deze belastingen zou zijn onderworpen.

De herzieningstermijn voor deze diensten bedraagt in principe vier boekjaren, na het boekjaar waarin de ondernemer de dienst is gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in ICT-diensten waarop wordt afgeschreven. Voor vastgoed gerelateerde investeringsdiensten bedraagt deze termijn negen boekjaren na het boekjaar van de ingebruikneming. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verbouwingen waarop wordt afgeschreven.

Let op:    Het voorstel bevat geen overgangsregeling. Op basis van de huidige bewoordingen van de nieuwe regelgeving lijkt daardoor ook de btw te moeten worden herzien op investeringsdiensten die zijn gedaan vanaf 1 januari 2009  voor diensten gerelateerd aan onroerende zaken en respectievelijk 1 januari 2014 voor overige investeringsdiensten. Dit kan verstrekkende financiële gevolgen hebben, omdat al gedane investeringen door de nieuwe regel hoger of juist lager uit kunnen vallen.

Het voorstel van het Ministerie van Financiën is opgenomen in een zogeheten internetconsultatie. Tot en met 15 juni 2017 kunnen reacties worden ingediend. Denkbaar is dat het voorstel naar aanleiding van de ontvangen reacties nog op enkele punten wordt aangepast.  

Welke acties adviseren wij?

  • Maak een inventarisatie van de investeringsdiensten vanaf 1 januari 2009 (gerelateerd aan onroerende zaken) of vanaf 1 januari 2014 (overige investeringsdiensten).
  • Zorg voor een aanpassing van de procedure voor de laatste btw-aangifte van het boekjaar.

Meer weten over de btw op investeringsdiensten?

Wilt u meer informatie over de aankomende wijzigingen in de aftrek van btw op diensten? Neemt u dan contact op met Ronald Plat per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 14 16. Hij helpt u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »