Vrij verkeer van werknemers na Brexit: Wie heeft een vergunning nodig?

27 maart 2019 - Nu de Brexit is uitgesteld mogen werknemers met een Britse nationaliteit nog vrij in Nederland wonen en werken. Werknemers met een nationaliteit van een land in de Europese Unie kunnen ook nog zonder vergunning in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken, maar welke vergunningen zijn er nodig na de Brexit?

Britse werknemers, die in Nederland wonen en werken

Voor Britse werknemers is het van belang of er een Deal of een No-deal (harde) Brexit komt. In het geval van een no-deal heeft Nederland een nationaal overgangsrecht in werking gesteld. Op basis van dit overgangsrecht mogen personen met de Britse nationaliteit tot 1 juli 2020 vrij in Nederland wonen en werken. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de betreffende personen inmiddels een brief gestuurd die geldt als een tijdelijke verblijfsvergunning (waarbij arbeid is toegestaan). Deze personen zullen voor 1 april 2020 door de IND uitgenodigd worden voor het aanvragen van een verblijfsvergunning.

In de situatie dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot een deal komen, zullen de afspraken die zijn opgenomen in dit akkoord van toepassing zijn. Uiteraard zullen wij deze afspraken publiceren zodra er een deal is.

Britse grensarbeiders

Werknemers met een Britse nationaliteit die in Nederland werken, maar die wonen in het Verenigd Koninkrijk kunnen na een No-deal Brexit in beginsel niet meer vrij in Nederland werken. Nederland heeft voor deze groep werknemers ook een overgangsrecht geïntroduceerd. Deze werknemers kunnen bij de IND een ‘Verblijfsaantekening algemeen’ krijgen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer werkt op 29 maart 2019 reeds als grensarbeider in Nederland en zal na 29 maart 2019 als grensarbeider in Nederland willen blijven werken.
  • De werknemer is in het bezit van een geldige arbeidsovereenkomst waaruit de continuering van deze werkzaamheden in Nederland blijkt.
  • De werknemer heeft zijn of haar hoofdverblijf in het Verenigd Koninkrijk en zal gemiddeld een keer per week teruggaan naar het Verenigd Koninkrijk.
  • De werknemer beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding (paspoort).

Op basis van de verblijfsaantekening mag de werknemer in Nederland werken en geldt een versoepelde grenscontrole.

Nederlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk

Voor de Nederlandse werknemers is het nog onzeker hoe hun situatie er na de Brexit uit komt te zien. Bij een No-deal Brexit is een overgangsperiode tot en met 31 december 2020 opgenomen. Dit zou betekenen dat Europese werknemers in elk geval tot eind 2020 in het Verenigd Koninkrijk kunnen wonen en werken. Nu er nog geen sprake van een deal is, is het voor deze groep werknemers nog afwachten aan welke regels zij na een Brexit moeten voldoen.

Meer weten?

Bent u benieuwd welk effect de (No-deal) Brexit mogelijk heeft op uw onderneming en uw werknemers? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0) 88 277 16 15 of Mia van Dijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 25. Zij helpen u graag verder.