Vrijstelling dividendbelasting voor uitkeringen aan bepaalde stichtingen en verenigingen

23 november 2023 - Stichtingen en verenigingen zijn in beginsel niet of beperkt belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat volgens de huidige wetgeving, dividenduitkeringen aan dergelijke lichamen belast kunnen zijn met 15% dividendbelasting bij de uitkerende vennootschap. De ingehouden dividendbelasting kan door de ontvangende rechtspersoon via een aparte procedure worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2024 wordt een regeling ingevoerd waarbij - onder voorwaarden - gebruik kan worden gemaakt van een inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting. In dat geval hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden door de uitkerende vennootschap.

Vanaf 1 januari 2024 zijn dividenden die uitgekeerd worden aan lichamen die niet of gedeeltelijk zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, onder voorwaarden vrijgesteld van dividendbelasting. De vrijstelling is ook van toepassing op vergelijkbare buitenlandse entiteiten.

Kwalificatiebeschikking

Om de inhoudingsvrijstelling te mogen toepassen moeten stichtingen en verenigingen die het dividend ontvangen beschikken over een zogenaamde ‘kwalificatiebeschikking’. Hierin verklaart de inspecteur dat ontvangen dividenden bij de stichting of vereniging in de onbelaste sfeer voor de vennootschapsbelasting vallen. De beschikking is in beginsel maximaal vier jaar geldig.

Voordelen

Door invoering van de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting worden de administratieve lasten voor stichtingen en verenigingen verminderd. Daarnaast hoeft de dividendbelasting niet langer voorgefinancierd te worden. Overigens blijft de bestaande teruggaafregeling wel van kracht. Hierdoor hebben betrokken partijen de keuze om de teruggaafregeling of de inhoudingsvrijstelling toe te passen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inhoudingsvrijstelling voor stichtingen en verenigingen? Neem dan contact op met Netty van Kreveld per e-mail of telefoon +31 (0)88 277 10 22 of Stephan Rijsdijk per e-mail of telefoon +31 (0)88 277 16 50. Zij helpen u graag verder.