Oproepovereenkomst: wanneer moet u een vaste arbeidsomvang aanbieden?

18 maart 2021 - De wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht is (wederom) volop in beweging en per 1 juli 2021 staat de volgende wijziging ten aanzien van de oproepovereenkomst alweer op de planning.

Oproepovereenkomst en oproepkrachten

De oproepovereenkomst is gedefinieerd in de wet en de oproepkrachten hebben meer bescherming c.q. zekerheid gekregen door:

  • Het hanteren van oproeptermijnen;
  • Het aanbieden van een vaste arbeidsomvang na 12 maanden;
  • Het hanteren van een verkorte opzegtermijn voor de oproepkracht.

In de praktijk is er wat onduidelijkheid ontstaan door het aanbieden van een vaste arbeidsomvang na 12 maanden. Hierbij moet binnen één maand schriftelijk of elektronisch een aanbod voor een vaste arbeidsomvang worden gedaan, die ten minste gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang in die voorafgaande 12 maanden dient te worden gedaan.

Het is in principe mogelijk om in het aanbod een ingangsdatum op te nemen die ver na het aanbod ligt, zodat er per saldo nog steeds geen beschermende werking van het aanbieden van een vaste arbeidsomvang uitgaat. De aanvaardingstermijn voor de werknemer is daarbij ten minste één maand, zodat er tot de (eventuele) acceptatie onduidelijkheid kan bestaan over in welke vorm de oproepovereenkomst zal worden voortgezet.

Per 1 juli 2021 zal verduidelijkt worden dat de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaat op de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken steeds nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, derhalve op de eerste dag van de vijftiende maand. De aanvaardingstermijn wordt voorts gesteld op één maand. Hiermee wordt zowel aan de werknemer als de werkgever een helder handelingsperspectief geboden.

Tot slot heeft de Rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2020:9724) recent een interessante uitspraak gedaan inzake het ontbreken van het aanbieden van een vaste arbeidsomvang, op grond waarvan een werknemer recht heeft op loon (over de arbeidsomvang die had behoren te worden aangeboden). Er was geen discussie over het feit dat de werkgever de werknemer geen aanbod had gedaan voor een vaste arbeidsomvang, maar interessant is dat de rechter oordeelt dat beschikbaarheid voor de arbeid geen voorwaarde is voor het ontstaan van de loonvordering. Met andere woorden: het niet doen van een aanbod voor een vaste arbeidsomvang brengt het risico op een loonvordering van een werknemer met zich mee. Al met al (wederom) genoeg om rekening mee te houden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het werken met oproepovereenkomsten? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Mazars of rechtstreeks met Jeroen Belderok van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 26. Zij helpen u graag verder.