Welke premie betaalt de werkgever voor de werknemer met een uitkering vanuit het UWV?

21 februari 2022 - De premie AWf (premie WW) kent een lage AWf-premie (2,70% in 2022) en een hoge AWf-premie (7,70% in 2022). Welke premie de werkgever voor zijn werknemer(s) moet betalen, is afhankelijk van het soort arbeidscontract dat de werkgever met de werknemer heeft gesloten. Ook kan er sprake zijn van een uitzonderingssituatie, welke van belang is voor de werkgever en salarisadministratie.

Wanneer betaalt de werkgever de lage en wanneer de hoge AWf-premie?

De werkgever betaalt voor zijn werknemer(s) de lage AWf-premie wanneer de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het gaat om een arbeidscontract voor onbepaalde tijd
  • Het contract is schriftelijk vastgelegd
  • Het arbeidscontract is geen oproepcontract

Voldoet het contract niet aan alle voorwaarden? Dan betaalt de werkgever de hoge AWf-premie, tenzij er sprake is van een uitzondering.

Uitzonderingssituaties

In drie uitzonderingssituaties betaalt de werkgever altijd de lage AWf-premie, namelijk:

  • De werknemer is jonger dan 21 jaar en de werkgever verzorgt een verloning van maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van vier weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.
  • De werkgever sluit een praktijkovereenkomst en een arbeidscontract met een leerling die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt, en de werkgever neemt de praktijkovereenkomst op in de administratie. Op de praktijkovereenkomst moet de datum staan waarop deze is overeengekomen.
  • De werkgever betaalt een WW-, ZW-, WIA-, WAO- of WAZO-uitkering namens UWV door aan zijn werknemer (werkgeversbetaling). Of de werkgever betaalt deze uitkering zelf als eigenrisicodrager. Het is van belang dat de werkgever dit altijd aan de salarisadministratie doorgeeft, zodat dit zodanig verwerkt kan worden.

Meer weten?

Wilt u een nadere toelichting of meer informatie over bovenstaande? Neem dan contact op met uw payrollspecialist van Mazars of neem direct contact op met Erik Burghout per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 40 of met Emiel van der Lee per e-mail of per telefoon: +31 (0)088 277 20 88. Zij helpen u graag verder.