Werkdruk in het onderwijs: de impact van balans en verbinding

5 november 2020 – De hoge werkdruk is binnen de onderwijssector al tijden een veelbesproken onderwerp. De klassen zijn overvol en de administratieve last is amper meer te overzien. De tijd dat een gemiddelde werkdag voor een docent louter bestond uit lesgeven, lijkt er eentje uit ver vervlogen tijden.

Daarnaast heeft de coronacrisis voor een verschuiving gezorgd van fysiek onderwijs naar onderwijs op afstand, wat niet alleen de werkdruk, maar ook de kwaliteit van het onderwijs verder onder druk heeft gezet. Voor onderwijsinstellingen is het daarom zaak een optimale verbinding te realiseren tussen de beoogde resultaten en de menselijke kant van de organisatie.

Administratieve last

De kwaliteit van het onderwijs komt meer en meer in het gedrang. Niet enkel vanwege het chronische lerarentekort, maar zeker ook door de alsmaar toenemende regeldruk in het onderwijs. Of het nu gaat om het bijhouden van het schooladministratiesysteem, het schrijven van rapporten voor de Onderwijsinspectie of het maken van gespreksverslagen, docenten zijn dagelijks behoorlijk wat tijd kwijt aan allerhande administratieve werkzaamheden. Dit is tijd die ze daarom niet kunnen besteden aan hun kerntaak, het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs. Deze balans is steeds vaker uit evenwicht. De hoge werkdruk zorgt voor veel stress, ziekte en burn-outs onder het docentenbestand.

Daarnaast brengt de coronacrisis de nodige uitdagingen met zich mee. Het online lesgeven vraagt om een andere voorbereiding en maakt het lastig om echt verbinding te maken met leerlingen. Er wordt meer dan ooit een beroep gedaan op de kwaliteiten, vaardigheden en competenties van docenten.

Visie & HR-strategie

Onderwijsinstellingen moeten steeds meer bedrijfsmatig werken om efficiënt om te kunnen gaan met de door de overheid ter beschikking gestelde middelen. Deze benaderingswijze vereist meer focus op het beleid, de processen en de rollen in relatie tot het inhoudelijke onderwijsaspect. Een ontwikkeling die het in kaart brengen van de kwaliteit van uw medewerkers en de behoeftes van uw onderwijsinstelling alleen nog maar belangrijker maakt. Zo wordt er nu bijvoorbeeld veelvuldig geïnvesteerd in laptops en infrastructuur, waar investeringen in de processen en mensen achterwege blijven. Met een duidelijke visie en uitgebalanceerde HR-strategie, creëert u een optimale mix tussen de inzet van mensen en middelen.

Bruggen bouwen

Aangezien bedrijfsmatig denken en doelmatigheid een steeds belangrijkere rol spelen binnen het onderwijs, is het zaak om bruggen te bouwen tussen de huidige en de gewenste situatie en de hardere (structuur, processen) en wat zachtere (cultuur, leiderschap) aspecten.

Om een stevige fundering te leggen voor de bovengenoemde bruggen, is het van groot belang om de huidige en gewenste situatie goed in kaart te brengen. Dit onderzoek kan leiden tot een strategische heroriëntatie en daarmee invloed hebben op de organisatiestructuur, organisatiecultuur, werkprocessen en de rollen van docenten. Daarom is het betrekken van en in gesprek blijven met de docenten tijdens dit proces een essentieel onderdeel.

Mazars kan u helpen

Onze specialisten gaan graag met u in gesprek om een visie, missie en strategie voor uw onderwijsinstelling te ontwikkelen en samen met u de gewenste doelen te bepalen. Daarna stellen we, op basis van beschikbare mensen en middelen en met behulp van praktisch inzetbare instrumenten, een plan met u op. Het resultaat is een op maat gemaakt HR-beleid, wat wij ook graag voor u implementeren en onderhouden. Hiermee kunnen wij u helpen de vertaalslag te maken van probleem naar oplossing en leveren wij een bijdrage aan het inzichtelijk maken van de werkdruk en administratieve last, waardoor de docent weer in zijn kracht komt te staan en de onderwijskwaliteit omhoog zal gaan.

De specialisten van Mazars hebben diepgaande kennis van en ervaring met de onderwijssector, het opstellen, implementeren en onderhouden van een HR-beleid en het creëren van een optimale balans wat betreft de inzet van mensen en middelen. Bij een juiste inzet van medewerkers en middelen, hoort ook het digitaliseren van administratieve processen. Het laatste artikel in deze reeks geeft u meer inzicht in de inzet van robotgestuurde procesautomatisering (RPA).

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Laetitia Schram, Director Audit & assurance, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 34. Zij helpt u graag verder.