Wet Normering Topinkomens: Welke uitdagingen zijn er?

18 januari 2019 - De Wet Normering Topinkomens (WNT) is bedoeld om (te) hoge bezoldigingen bij instellingen binnen de (semi-)publieke sector tegen te gaan. Het toepassen van de WNT is complex, waarbij de Mazars WNT specialisten in de dagelijkse praktijk regelmatig verkeerde toepassingen tegenkomen die te voorkomen zijn. Hoe kunt u zorgen dat dit u niet overkomt? Waar moet u specifiek op letten? Wij helpen u graag op weg.

Krijgt uw organisatie subsidie?

Als uw organisatie meer dan 50% van haar opbrengsten krijgt uit subsidies van Nederlandse overheidsorganisaties en de omvang van deze subsidies is jaarlijks meer dan € 500.000 gedurende ten minste 3 jaar, is uw organisatie WNT-plichtig. Als deze subsidies vanuit het Ministerie van Buitenlandse zaken worden ontvangen geldt deze 3-jaarstermijn niet en is uw organisatie al meteen in het eerste jaar WNT-plichtig.

Wie is statutair bevoegd om bestuursleden binnen uw organisatie te benoemen?

Een organisatie is WNT-plichtig wanneer een overheidslichaam, zoals een gemeente bestuurslid, leden van uw organisatie kan benoemen of ontslaan. Dit moet dan in de statuten vastgelegd zijn. In de praktijk is deze WNT-plichtigheid niet altijd bekend, omdat dit benoemingsrecht in veel gevallen niet in handen ligt van de dagelijkse leiding. In sommige gevallen zijn de statuten dusdanig verouderd dat men het ‘vergeet’.

Wat betekent WNT-plichtig?

Als uw organisatie WNT-plichtig is, brengt dat in het kort twee verplichtingen met zich mee. Topfunctionarissen mogen geen bezoldiging ontvangen hoger dan het toepasselijke individuele WNT-maximum. Ongeacht de omvang van de bezoldiging moet in de jaarrekening een verantwoording worden opgenomen met daarin een aantal gegevens van de topfunctionarissen, waaronder de bezoldiging en het individuele WNT-maximum. Deze WNT-verantwoording moet los of als onderdeel van de jaarrekening gecontroleerd worden. Deze WNT-verantwoording moet verplicht openbaar toegankelijk op internet worden gepubliceerd voor een periode van ten minste zeven jaar. De Mazars WNT specialisten helpen u hier graag bij.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u de WNT moet toepassen of heeft u andere vragen hierover? Stuur dan uw vraag naar wntexpertgroep@mazars.nl, neem contact op met Siebe Dekkinga per e-mail of per telefoon via +31 6 46 20 12 38 of met Martin Aandewiel per e-mail of per telefoon via +31 88 277 13 96. Zij helpen u graag verder.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF