Naleving van wet- en regelgeving bij controle van financiële overzichten

13 februari 2020 - Bij het controleren van de financiële verslaglegging passen accountants de NV COS 250 Standaard toe. Deze standaard houdt in dat zij bij de controleopdracht de naleving van (relevante) wet- en regelgeving in aanmerking moeten nemen om zo meer inzicht te krijgen in hoe een bedrijf met de betreffende wet- en regelgeving omgaat.

Wet- en regelgeving

Deze wetgeving vereist specifieke kennis van de voor de Transport & Logistiek sector relevante wet- en regelgeving. Binnen de Transport & Logistiek sector kan men denken aan de volgende onderwerpen:

 • Wet Wegvervoer goederen: wetgeving die ziet op de toelating op de markt en de Eurovergunning
 • Logistieke Services Voorwaarden: algemene voorwaarden die gehanteerd kunnen worden door vervoerders, expediteurs en logistiek dienstverleners
 • Algemene vervoercondities 2002: condities voor vervoerder met betrekking tot verjaring van vorderingen en aansprakelijkheden
 • Milieuzones
 • Euro-normering
 • BRC voor Storage and Distribution: de norm voor opslag en transport van  voedingsmiddelen
 • Douane (nationaal en internationaal)
 • Cabotage: regelgeving voor het binnenlands vervoeren van goederen door een buitenlandse transportondernemer.
 • Btw en loonbelasting
 • Arbeidstijdenbesluit: dit zijn de Europese regels voor rij- en rusttijden
 • Toepassing sector-cao of bedrijfs-cao.

Naast deze nationale wet- en regelgeving zijn er ook op internationaal en Europees niveau eisen waaraan een transportonderneming moet voldoen. Een belangrijk aandachtspunt in de Transport & Logistiek sector betreft de aanwezigheid van de benodigde vergunningen.

Mazars kan u helpen

Doordat Mazars de specialistische kennis met betrekking tot de relevante wet- en regelgeving in de Transport & Logistiek sector bezit, kunnen wij u helpen om in kaart te brengen welke wet- en regelgeving voor uw transportonderneming van toepassing is en hoe u hieraan kunt voldoen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u ‘in control’ bent.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van onze accountants binnen de Transport & Logistiek sector? Neem dan contact op met Dick Berghout per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 35. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?