Wijziging Poolse nationale belastingwet: de gevolgen voor in Polen woonachtige werknemers

9 december 2020 - Heeft u in Polen woonachtige werknemers in dienst? Of bent u een inlener van Poolse arbeidskrachten? Dan heeft een wetswijziging in Polen mogelijk invloed op het uiteindelijke netto-inkomen van deze werknemers. Het gaat om een wijziging van de Poolse nationale belastingwet. Het wetsvoorstel is op 30 november 2020 geaccepteerd, per 1 januari 2021 zal de nieuwe wetgeving van kracht zijn. Wij zetten de gevolgen van deze wetswijziging voor u op een rij.

De wetswijziging

Werknemers woonachtig in Polen zijn op basis van het belastingverdrag (hierna: het verdrag) tussen Polen en Nederland in Polen belast voor het wereldinkomen en in Nederland belast voor de werkzaamheden die in Nederland worden uitgevoerd (mits niet aan de uitzondering in het verdrag is voldaan). Dit kan leiden tot dubbele belastingheffing.

De wijziging zal invloed hebben op de voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Polen. Tot op heden verleende Polen een vrijstelling van belasting voor het inkomen dat buiten Polen is verdiend. Deze vrijstelling werd verleend op basis van de nationale belastingwet, zelfs wanneer het verdrag alleen in een verrekening van dubbele belastingheffing voorzag.

De vrijstelling wordt met de wetswijziging ingeperkt tot een maximumbedrag. Voor het bedrag aan inkomen dat boven dit maximum uitkomt, zal Polen het wereldinkomen belasten naar Pools belastingrecht. De buitenlandse belastingen zullen in aftrek worden gebracht op de Poolse belasting. Er geldt dan geen vrijstelling meer voor de buitenlandse belastingen. Dit is over het algemeen nadeliger.

Indien de Poolse belastingen hoger zijn dan de Nederlandse belastingen, dan zal de wijziging een negatief effect hebben op het netto-inkomen van de werknemers. In dat geval zal er een bijbetaling plaatsvinden van de Poolse inkomstenbelasting, terwijl dit met de vrijstellingsmethode niet het geval was.

Mazars kan u helpen

Bent u benieuwd hoeveel meer belasting er in Polen verschuldigd zal zijn door de aangepaste wetgeving of krijgt u hierover vragen van uw Poolse werknemers? Wij kunnen u meer inzage geven in de extra belastingheffing en het verschil in netto-inkomen. Wij werken hierbij intensief samen met onze collega’s van Mazars Polen, waardoor wij uw vragen kunnen beantwoorden of u van een tekst voorzien met uitleg en concrete rekenvoorbeelden. Tevens kunnen wij in samenwerking met onze Poolse collega’s berekeningen opstellen om het netto-effect van deze wetswijziging zichtbaar te maken. Dit kan specifiek voor één persoon of op basis van gemiddelde lonen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de wetswijziging voor uw Poolse werknemers? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Niels Raaphorst per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 03. Zij helpen u graag verder.