Wijzigingen Wet Bibob per 1 augustus 2020

5 augustus 2020 - Per 1 augustus 2020 zijn er wijzigingen in werking getreden in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten of dat zaken worden gedaan met dan wel subsidies worden verstrekt aan ‘onfrisse’ wederpartijen.

Wet Bibob

Met behulp van de Wet Bibob kan de overheidsinstelling die van plan is een vergunning of een subsidie te verlenen, een vastgoedtransactie aan te gaan of een overheidsopdracht te verstrekken, laten onderzoeken of de persoon ‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar is. Als uit onderzoek blijkt dat de wederpartij verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, zal de overheid de gevraagde vergunning/subsidie niet afgeven of de vastgoedtransactie/overheidsopdracht niet aangaan.

Wat wijzigt er?

Verruiming groep personen en relaties

Voorheen kon op grond van de Wet Bibob justitiële antecedenten worden onderzocht van aanvragers van vergunningen, subsidies en van wederpartijen van de overheid (vastgoedtransacties en overheidsopdrachten).

Met de wijzigingen kan niet alleen de directe aanvrager of wederpartij worden onderzocht, maar ook de zakelijke relaties van en personen ‘achter’ de aanvrager / wederpartij (bijvoorbeeld de leidinggevende). Dit betekent voor ondernemers en organisaties dat er rekening moet worden gehouden met het leveren van veel meer gegevens dan voorheen.

Reikwijdte wet

De Wet Bibob was voorheen alleen voor bepaalde typen overheidsopdrachten. Vanaf 1 augustus 2020 geldt de wet voor alle soorten overheidsopdrachten (alle Europese aanbestedingen). Daarnaast is het begrip ‘vastgoedtransacties’ verruimd. Hierdoor kunnen ondernemers en organisaties vaker dan voorheen met een Bibob-onderzoek geconfronteerd worden.

Gegevensuitwisseling

In de gewijzigde wet zijn de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling verruimd. Momenteel wordt er gewerkt aan een volgende wijziging van de Wet Bibob die uitwisseling van informatie nog meer verruimt tussen het Landelijk Bureau Bibob en bestuursorganen, en tussen bestuursorganen onderling. Dit is voorzien door middel van een wetsvoorstel dat het kabinet in het derde kwartaal aan de Raad van State wil voorleggen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wet Bibob? Neem dan contact op met Sander Boomman, Sectorleider Not-for-Profit, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27 of met Ellen Timmer, advocaat bij Pellicaan Advocaten, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 91. Zij helpen u graag verder.