Wijzigingen in btw-tarief voor de zeevaart en offshore branche

19 september 2019 – Er hebben in 2019 een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de toepassing van het tarief voor btw met betrekking tot de zeevaart en offshore branche. Ook kan voor sommige situaties het douanetarief mogelijk wijzigen.

Wijziging btw-nultarief

Sinds 1 januari 2019 is de toepassing van het btw-nultarief bij leveringen en diensten van / aan zeeschepen aangescherpt. Dit houdt in dat de Belastingdienst minder gemakkelijk de toepassing van het nultarief zal accepteren, zodat het risico bestaat op naheffing van btw wanneer niet aan de eisen wordt voldaan. De voorwaarden voor toepassing van het btw-nultarief zijn gepubliceerd in een besluit van de staatssecretaris. Begin dit jaar publiceerden wij al een artikel waarin wij de wijzigingen voor u op een rij zetten.

Douanerecht – zijn scheepscasco’s geschikt voor de vaart op volle zee?

Voor de indeling in het douanetarief gelden eveneens eisen aan zeeschepen. Het Europese douanerecht voorziet in een aparte indeling voor zeeschepen die ontworpen en gebouwd zijn voor de vaart in volle zee. Maar wat dient in dit verband te worden verstaan onder ’de vaart in volle zee’? Voor het gerechtshof Amsterdam was in geschil of zogeheten scheepscasco’s voor de douaneheffing moeten worden ingedeeld onder zeeschepen of niet-zeeschepen (hiervoor geldt een ander tarief). Het gerechtshof heeft in dat kader vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Afhankelijk van het antwoord van het Hof van Justitie zal dit ertoe kunnen leiden dat voor sommige situaties een andere douane-indeling moet worden toegepast.

Btw-nultarief niet van toepassing op levering opvijzelbare offshore boorplatformen

In een andere zaak heeft het Hof van Justitie onlangs geoordeeld dat van zogeheten ’opvijzelbare offshore boorplatformen’ niet wordt gezegd dat zij schepen voor de vaart op volle zee zijn. Het Hof onderbouwt dit oordeel met de uitleg dat offshore platformen weliswaar verplaatsbaar zijn en op open zee kunnen varen, maar overwegend in een stilstaande positie worden gebruikt. Het oordeel heeft tot gevolg dat op dergelijke platformen het btw-nultarief niet van toepassing is, noch voor de levering van de platformen zelf, noch voor leveringen en diensten die verband houden met dergelijke installaties. Naar verwachting zullen lokale belastingautoriteiten het standpunt van het Hof nauw uitleggen waardoor andere drijvende installaties ook niet meer zullen vallen onder het btw-nultarief.

Advies

Wanneer u actief bent in de zeevaart en offshore branche of daarvan toeleverancier bent, adviseren de btw- en douane-experts van Mazars u graag over de mogelijkheden om contracten, facturering en ERP-belasting / btw-codes te herzien, zodat u het correcte tarief hanteert en op dat vlak geen risico’s loopt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de diverse ontwikkelingen in het btw-nultarief en het douanerecht bij zeevaart en offshore boorplatformen? Neem dan contact op met Raimo Kool per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 15 05 of met Eline Polak per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25. Zij helpen u graag verder.

Voortaan automatisch nieuws op het gebied van Transport & Logistiek in uw inbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Transport & Logistiek Actueel.

»