Zakelijk handelen blijft de norm, ook op fiscaal gebied

17 april 2018 - Als ondernemer in de transport- en logistieksector heeft u nationaal en internationaal met vele partijen te maken. Partijen waarmee u zaken doet en naar wie u verplichtingen moet nakomen. Denk aan leveranciers, afnemers, arbeidskrachten, banken, maar ook andere financiële instellingen, overheidslichamen, de Belastingdienst en groepsentiteiten. Daarnaast vinden zeer waarschijnlijk ook transacties plaats tussen uw onderneming en uzelf en / of uw familieleden (of hun onderneming). Hoe houdt u deze transacties strikt zakelijk? Hierbij is van belang dat afspraken met derden als zakelijk worden aangemerkt.

Het ‘at arms length principe

Bij zakendoen met derden maakt u afspraken waarbij het belang van uw onderneming en uw organisatie uiteraard voorop staat. De partijen waarmee u zaken doet, zullen op hun beurt het belang van hun ondernemingen behartigen bij het maken van afspraken. In economische zin is de regel dat een dergelijke transactie als zakelijk wordt gezien, ook op fiscaal gebied.

Het (inter)nationale fiscale recht eist namelijk dat transacties met gelieerde partijen onder zakelijke voorwaarden wordt aangegaan. Dit geldt zowel voor transacties tussen uw onderneming en u privé en / of uw familieleden als voor een in het binnen- of buitenland gevestigde groepsentiteit. Tevens dienen voorwaarden van een dergelijke onderlinge transactie gedocumenteerd te zijn. Dit wordt internationaal aangeduid als het ‘at arms length principe.

Zakelijk handelen binnen Nederland

De Nederlandse gebruikelijk-loon-regeling is een voorbeeld van een regeling waarin de ‘at arms length’-gedachte is verweven. Zo moet u, als directeur-grootaandeelhouder, vanuit uw onderneming ten minste een marktconform salaris ontvangen. 

Recent zijn in fiscaal Nederland diverse ontwikkelingen geweest waarbij het ‘at arms length’ van invloed is. Zo heeft het Ministerie van Financiën onlangs interne documenten openbaar gemaakt na een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hierin wordt aangegeven hoe zij tegen (de voorwaarden van) leningen tussen directeur-grootaandeelhouders en hun vennootschappen aankijken.

Een ander voorbeeld is dat Nederland, op basis van het EU-recht, haar wetgeving op het gebied van fiscale eenheden binnen de vennootschapsbelasting moet gaan aanpassen. Bepaalde transacties binnen de fiscale eenheid worden mogelijk fiscaal ‘zichtbaar’ en moeten dan aan de ‘at arm’s length voorwaarden voldoen. Het is wachten op een wetsvoorstel in het tweede kwartaal van 2018.

‘At arms length’ handelen indien u de grens over gaat

Ook indien uw onderneming de grens over gaat heeft u veelvuldig met het ‘at arms length principe te maken. Transacties met een in het buitenland gevestigde, vaste inrichting moeten op basis van zakelijke voorwaarden plaatsvinden (en dit moet ook gedocumenteerd  zijn). Dit geldt uiteraard ook voor transacties met een buitenlandse rechtspersoon. De Belastingdiensten in de verschillende landen zijn hier scherp op. Reden hiervoor is dat indien er niet zakelijk gehandeld wordt, een onderneming opbrengsten kan verschuiven naar een land met een belastingstelsel met lage belastingtarieven. Kosten kunnen daarentegen verschoven worden naar een land met hoge belastingtarieven met een hoog belastingtarief.

Meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over het zakelijk handelen binnen uw onderneming? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail  of telefonisch via +31 (0)88 277 19 00. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief