Mazars benoemt Erna Versteegden en Mariëtte Turkenburg tot de Raad van Commissarissen

2 december 2022 - Mazars heeft Erna Versteegden en Mariëtte Turkenburg benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen.

Marga Hoek, sinds het begin van de Raad van Commissarissen vicevoorzitter, treedt terug als gevolg van de gewenste, gespreide vervanging van de RvC-leden alsmede haar internationale portefeuille. Bovendien vindt Mazars het van belang een vierde commissaris toe te voegen. Belangrijke afweging hiervoor is dat de Raad van Commissarissen een bredere aanpak van toezicht en betrokkenheid zal hebben in alle servicelines. Bovendien zal een bredere Raad van Commissarissen nog meer diversiteit creëren in kennis, achtergrond en karakters, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de Raad van Commissarissen en daarmee Mazars.

De Raad van Commissarissen bestaat vanaf nu uit Henk Broeders, Pieter Jongstra, Erna Versteegden en Mariëtte Turkenburg.

Aandacht voor kwaliteit en voor verandering 

Ton Tuinier, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mazars, is verheugd Erna Versteegden en Mariëtte Turkenburg te verwelkomen als leden van de Raad van Commissarissen van Mazars: “Wij hebben Erna Versteegden leren kennen als een adviseur met een standvastige visie waar de kwaliteit binnen onze sector zich naar toe moet bewegen en wat daarvoor nodig is. Kijkend naar wat vanuit de rol van Mazars nodig is, zal zij uitstekend toezicht kunnen houden op onze cultuur- en veranderagenda en risicomanagement. Mariëtte Turkenburg is een ervaren vakvrouw en specialist. Daarnaast is ons haar passie voor het versterken van diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven opgevallen. Kijkend naar Mazars zal zij uitstekend mede invulling kunnen geven aan het toezicht op de belastingadviespraktijk en de versterking van de diversiteit.”

Erna Versteegden

Erna Versteegden

Erna Versteegden (1967), bedrijfskundige en specialist gericht op verandertrajecten, leiderschap en D&I, bouwde na haar studie aan een internationale carrière. Aanvankelijk was zij werkzaam als directeur voor de Amerikaanse staat Indiana en begeleidde zij handel en investeringen tussen Indiana en Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika. Begin jaren ’90 is Erna door EY gevraagd marketing, communicatie en sales vorm te geven. Zij vervolgde haar carrière bij EY als Company Secretary voor Central Europe en Director of Operations voor de EMEIA Audit Board. Erna heeft een achtergrond in Marketing en Communicatie, Leadership Behaviour en Neuroscience en is tevens opgeleid tot team- en executive coach bij Phoenix en Harvard Business School. Momenteel werkt zij als adviseur voor diversiteit & inclusiviteit, veranderprocessen en operations bij diverse organisaties. Daarnaast is zij actief in verschillende toezichthoudende functies. Zij bekleedt een aantal bestuurlijke functies, o.a. bij Grachtenfestival Amsterdam en Tiffany Circle/Rode Kruis.

Mariëtte Turkenburg

Mariette Turkenburg

Mariëtte Turkenburg (1960) ging na haar studie Fiscale Economie (Belastingwetenschappen) aan de Universiteit van Tilburg aan de slag bij Loyens & Loeff, waar zij met name werkzaam is geweest in de internationale praktijk. Binnen Loyens & Loeff heeft zij daarnaast vele management functies vervuld. Zo was zij vele jaren de verantwoordelijke partner, leidinggevende van de Compliance praktijk en daarmee verantwoordelijk voor de vaktechnische aansturing van medewerkers in de fiscale praktijk. Mariëtte heeft ruime ervaring in toezichthoudende en bestuurlijke functies. Zij is voorzitter van het bestuur van Tilburg University Fund en sinds 2012 is zij bestuurslid van Stichting Talent naar de Top, waar zij sinds 2016 voorzitter is.

Over Mazars 

Mazars is een internationale, geïntegreerde accountants-, tax en adviesorganisatie. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het vormgeven van een duurzame sector en willen bijdragen aan het creëren van een economische basis voor een eerlijke en welvarende wereld. Mazars opereert als een wereldwijde partnership met een geïntegreerd team van professionals op het gebied van audit, accountancy, tax en consultancy.

Kwaliteit binnen ethische en wettelijke kaders is wat u van ons mag verwachten. Vertrouwen in ons oordeel is de reden dat wij bestaan. Met diepgaande kennis van regels en gedegen inzicht in de markt ondersteunen wij onze klanten en dragen wij bij aan de maatschappij.

Mazars Groep, een geïntegreerde wereldwijde partnership

Mazars in Nederland is onderdeel van de Mazars Groep. Mazars Groep heeft meer dan 47.000 professionals die klanten over de hele wereld van dienst zijn: 30.000+ professionals in meer dan 95 landen binnen de geïntegreerde Mazars partnership, en 17.000+ professionals via de Mazars North America Alliance.