Mazars 2019 / 2020: Taking care of our sustainable business

Covid-19 en de daarmee gepaard gaande economische crisis brengen bijzondere uitdagingen met zich mee. Wij blikken terug en kijken vooruit met een strategie die onze organisatie duurzaam klaarmaakt voor de toekomst. We investeren in onze organisatie om te leveren wat onze klanten nodig hebben en wat zij en de maatschappij van ons verwachten. Door dat te doen trekken we talent aan en laten we onze mensen groeien met als doel het borgen van onze kwaliteitsvisie ‘Vertrouwen door kwaliteit’.

Onze resultaten van 2019 / 2020 bevestigen onze marktpositie en ons vertrouwen in de toekomst:

 • De omzet van Mazars in Nederland over 2019 / 2020 bedraagt 124 miljoen euro.
 • Het aantal medewerkers is 1.077 waarvan 415 vrouwen en 662 mannen, een groei van ruim 10%.
 • Kwaliteit en geïntegreerd samenwerken staan voorop in alles wat wij doen.
 • Met onze vierjaren strategie investeren wij in de toekomst.

Taking care of our growth

Onze omzet in het boekjaar 2019 / 2020 is 124 miljoen euro. Het aantal medewerkers (uitgedrukt in personen) is toegenomen tot 1.077. Ton Tuinier, voorzitter Raad van Bestuur, geeft een toelichting:

"Het jaar 2020 was een jaar als geen ander, voor iedereen waar ook ter wereld. Te midden van een wereldwijde pandemie, met onze focus op het veilig houden van onze mensen en het blijven leveren van diensten van topkwaliteit aan onze klanten, zijn we veerkrachtig gebleken en erin geslaagd een omzetgroei van bijna 10% te laten zien en meer collega’s aan Mazars te binden. Dankzij de grote inspanningen van onze mensen om klanten te blijven bedienen, hebben we in 2020 meer kunnen doen dan alleen de storm doorstaan. Ons nieuwe strategische plan is met alle uitdagingen van dien in het afgelopen jaar tot stand gekomen. We hebben een routekaart voor de komende vier jaar, waarbij wordt voortgebouwd op de sterke punten en onderscheidende kenmerken van Mazars: hoogwaardig kwalitatieve dienstverlening, operationele integratie, internationale consistentie, toewijding en zorg voor klanten en onze mensen. In de komende vier jaar richten we ons onverminderd op kwaliteit en risicobeheersing, groei en talentontwikkeling, en dragen we actief bij aan het bouwen van een rechtvaardige en welvarende wereld.”

Taking care of quality

Passie voor het beroep en zorg voor het publiek belang komen bij Mazars bij elkaar en brengen ons naar een hoger kwaliteitsniveau. Kwaliteit gaat over hoe we ons werk doen maar gaat zeker ook over wie we als organisatie zijn, en waar we vandaan komen. In oktober 2020 lanceerden wij onze nieuwe merkidentiteit, die ons doel en aloude waarden van integriteit, verantwoordelijkheid en verantwoording opnieuw bevestigt. De rebranding laat zien hoe Mazars is veranderd zonder afbreuk te doen aan haar cultuur, waarden of unieke geïntegreerde partnership. Het herbevestigt ook de sterke betrokkenheid die we voelen en hebben bij het bouwen aan een rechtvaardige en welvarende wereld en een gezondere sector. Mede vanwege onze positie als accountant in de OOB-markt nemen wij de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat accountants, die het openbaar belang dienen, aan de gestelde kwaliteitseisen kunnen voldoen. Kwaliteit is en blijft de ruggengraat van al onze activiteiten. De wereldwijde Mazars gedragscode die in 2020 is gelanceerd geeft ons richting en is het fundament voor het bouwen aan de kwaliteitsgerichte cultuur en daarbij passend gedrag.

Taking care of our people

We verbeteren voortdurend de manier waarop we onze klanten bedienen en onze mensen ontwikkelen, waardoor Mazars een kennisintensieve en opleidingsgedreven organisatie is, een ‘school of excellence’. Coaching is een belangrijk element van onze kwaliteitsborging en is een essentieel onderdeel van onze lerende organisatie. Verbinding in een team is een belangrijke succesfactor; we versterken de professioneel-kritische instelling van onze teams door diversiteit in mens en denken in te bouwen. We zorgen voor een meer divers en vitaler Mazars, een gezonde ‘work – life – study balance’ en daarmee vitaliteit voor ons allen. Onze mensgerichte cultuur en flexibel werken dragen hier positief aan bij. Onze mensen bepalen tenslotte ons succes en wij dagen hen voortdurend uit om het beste uit zichzelf te halen.  

Taking care of society

We dragen actief bij aan een duurzame maatschappij vanuit onze overtuiging om zingevend samen te werken. Een duidelijk voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Mazars is onze inzet om het milieu te beschermen. Een onderdeel van onze sustainability strategie is gewijd aan het tegengaan van klimaatverandering. Zo verduurzamen wij als het gaat om ons inkoopbeleid, gaan wij bewust om met het verbruik van en in onze panden, stimuleren wij het gebruik van het openbaar vervoer en de aanschaf van elektrische auto’s. Daarnaast zien en ervaren we dadelijks dat digitaal vergaderen veel voordelen kent. Vergaderen op afstand en minder reizen voor afspraken zijn onze toekomstige norm. Onze zorg voor het publiek belang gaat verder dan de vraagstukken die gekoppeld zijn aan ons beroep en onze expertise. Daarom zijn wij van nature betrokken bij het dagelijks leven van de gemeenschappen waarin we werken. Of het nu gaat om actief deelnemen aan debatten over urgente maatschappelijke kwesties, het tot een succes maken van initiatieven van de Mazars Foundation of het ondersteunen van scholingsprojecten. Medewerkers hebben op jaarbasis 20 uur beschikbaar om in te zetten door zelf gekozen vrijwilligerswerk of bij een van de samenwerkingspartners van de Mazars Foundation. Daarnaast leveren wij financiële bijdragen om activiteiten in dit kader mogelijk te maken.

Taking care of our clients

Wij zijn voortdurend bezig met de innovatie van onze diensten en hoe we met onze klanten samenwerken. Hierbij besteden we veel aandacht aan innovatie, digitale samenwerking en de ontwikkeling van sustainable diensten. Voorbeelden zijn:

 • Signals, ons online platform voor communicatie met onze klanten en overige stakeholders.
 • Ondersteuning van klanten bij de inzet van ‘robotics’ in hun bedrijfsprocessen.
 • Mazars Next, het platform voor onze nationale accounting- en outsourcingsdienstverlening.
 • Investeringen die we vanuit IT Audit & advisory doen in actuele ontwikkelingen op het vlak van de digitale informatiebeveiliging.
 • Tools voor strategische businessplanning en het familiestatuut specifiek ontwikkeld voor het familiebedrijf.
 • Advies bij het opzetten van interne beheersingssystemen (en achterliggende processen) voor relevante, betrouwbare en consistente duurzaamheidsinformatie.
 • Impactassessment sociale en omgevingsindicatoren naast financiële indicatoren.
 • Advies bij het analyseren van de organisatiecultuur omdat dit de basis is voor een gezonde onderneming en duurzaam succes.

Over Mazars

Mazars is een internationale, geïntegreerde accountants-, tax en adviesorganisatie. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het vormgeven van een duurzame sector en willen bijdragen aan het creëren van een economische basis voor een eerlijke en welvarende wereld. Mazars opereert als een wereldwijde partnership met een geïntegreerd team van professionals op het gebied van audit, accountancy, tax en consultancy.

Kwaliteit binnen ethische en wettelijke kaders is wat u van ons mag verwachten. Vertrouwen in ons oordeel is de reden dat wij bestaan. Met diepgaande kennis van regels en gedegen inzicht in de markt ondersteunen wij onze klanten en dragen wij bij aan de maatschappij.

Mazars in Nederland is onderdeel van de Mazars Groep. Mazars Groep heeft meer dan 42.000 professionals die klanten over de hele wereld van dienst zijn: 26.000+ professionals in meer dan 90 landen binnen de geïntegreerde Mazars partnership, en 16.000+ professionals via de Mazars North America Alliance.