Op weg naar een nieuw woonplaatsbegrip?

In dit artikel blijkt dat recente jurisprudentie over het fiscale woonplaatsbegrip tot verwarring kan leiden. Aan de hand van een beschouwing van de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie worden enkele elementen onderscheiden die nog steeds een rol lijken te spelen bij de woonplaatsbepaling. Tevens bevat het artikel een aanbeveling om het woonplaatsbegrip te verduidelijken.

Document

Op weg naar een nieuw woonplaatsbegrip
Op weg naar een nieuw woonplaatsbegrip