De aangekondigde wijziging van box 3 en de gevolgen voor schuldigerkenningen uit vrijgevigheid

13 maart 2020 – Recent verscheen in het vakblad Vermogende Particulieren Bulletin een artikel van Bianca de Kroon, Partner Estate Planning, over de aangekondigde wijziging van box 3 en de gevolgen voor schuldigerkenningen uit vrijgevigheid.

Op 6 september 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer de situatie geschetst van een gewijzigd stelsel van vermogensrendementsheffing dat beter zou aansluiten bij het werkelijke rendement. In deze brief wordt geschreven dat door de sterke daling van de spaarrente in de afgelopen jaren een steeds bredere en sterkere maatschappelijke wens is ontstaan om bij de heffing over inkomen uit sparen en beleggen (box 3) beter aan te sluiten bij het werkelijke rendement van de individuele belastingplichtige. Daarnaast bevat de brief richtinggevende plannen hoe voortaan in box 3 het werkelijke rendement centraal moet worden gesteld.

In dit artikel zal allereerst kort worden stilgestaan bij de inhoud van de plannen van de staatssecretaris. Vervolgens zal specifiek worden ingegaan op de gevolgen van de beoogde wijzigingen voor reeds gedane schuldigerkenningen uit vrijgevigheid. Ten slotte wordt er afgesloten met een korte conclusie.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de verschenen publicatie over deze aangekondigde wijziging? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 10. Zij helpt u graag verder.

Document

VP bulletin
VP bulletin