Onze waarden en principes van onze overtuiging

Sterke waarden staan al vanaf het allereerste begin aan de basis van onze organisatie. Zij vormen de leidraad bij ons dagelijks handelen en zijn een gemeenschappelijke waardebasis die alle partners en teams bij Mazars delen en respecteren. Deze waarden worden omschreven in de Mazars’ Charter, die door alle partners afzonderlijk is ondertekend.

Integriteit

Wij passen onze ethische en morele principes toe in al onze samenwerking met en begeleiding van cliënten.

 

Verantwoordelijkheid

We behandelen de uitdagingen van onze klanten als onze eigen uitdagingen. We vinden het belangrijk hoe ons werk onze gemeenschappen beïnvloedt.

 

Diversiteit en respect voor het individu

Over grenzen en culturele verschillen heen beschouwen we respect voor het individu en delen als de hoeksteen van alle intermenselijke relaties. In verscheidenheid verenigd zien we ons vermogen om te luisteren en onze onbevoordeelde instelling als de beste voorwaarden voor innovatie.

 

Technische topkwaliteit

Technische topkwaliteit is een van de basisprincipes die op elk niveau binnen de groep wordt toegepast. Deze continue zoektocht naar de hoogste kwaliteitsnormen dient niet alleen om onze cliënten tevreden te stellen, onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren en de ontwikkeling van onze medewerkers te steunen, maar is ook de beste garantie voor onze onafhankelijkheid.

 

Onafhankelijkheid

We zijn altijd onafhankelijk in ons denken en in ons handelen als accountants en adviseurs.

 

Continuïteit

Nieuwe gezichten komen en gaan, de ene generatie maakt plaats voor de volgende, maar onze relaties, ervaring en kennis blijven bewaard. We leren van het verleden, maar kijken naar de toekomst.

 

Principes van onze betrokkenheid

De principes van onze betrokkenheid hebben rechtstreeks te maken met onze zes kernwaarden. Deze vormen een weerspiegeling van onze visie en onze cultuur.

In 2011 heeft Mazars een project voor het definiëren van merkeigenschappen opgezet als aanvulling op de basis van zijn waarden. Dit resulteerde in de definitie van de belangrijkste principes en een grondgedachte die tot uitdrukking komen in de manier waarop we Mazars en zijn unieke karakter, visie en overtuigingen omschrijven.   

Wie zijn wij?
Professionals met een onafhankelijke instelling die de lokale en mondiale economische en sociale ontwikkeling willen bevorderen.

Voor wie werken wij?
Voor het hele bedrijfsleven: grote (internationale) bedrijven, al dan niet met beursnotering, het midden- en kleinbedrijf, overheidsinstellingen en particulieren.

Waar doen we het voor?
Als adviseurs en accountants hechten we belang aan verantwoordelijkheid voor alles wat we doen, efficiënte en flexibele structuren en organisaties, betere prestaties en het creëren van waarde op de lange termijn.

Waarin onderscheiden we ons van anderen?
We leveren innovatieve, klantgerichte en globale oplossingen aan onze cliënten in een markt die te conservatief en te verdeeld (voor het MKB) of te geconcentreerd is (voor grote bedrijven).

Hoe leveren we?
We combineren de betrouwbaarheid van methoden die gebruikmaken van de meest geavanceerde audit- en adviestechnieken met ons vermogen om samen met cliënten aan een oplossing te werken en creatief te denken, en met een intrinsiek gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid en ontvankelijkheid.

Hoe zijn we georganiseerd?
Als een mondiaal partnerschap, waarin de mens centraal staat; participerend, transparant en multidisciplinair met expertise op basis van ervaring.

Wat zijn onze grondbeginselen?

  • Ondernemerschap en teamgeest
  • Langetermijnvisie en flexibiliteit
  • Enthousiasme en degelijkheid

Wat is onze drijfveer?
De passie om iets op te bouwen en het stokje door te geven aan toekomstige generaties.

Waar geloven we in?
Een multipolaire wereld die gedijt door diversiteit (cultureel, intellectueel, professioneel…).

Waar houden we van?

  • Gezond verstand eerder dan vaststaande modellen.
  • Openheid eerder dan de gebaande paden.

 

Vooruitgang op basis van collectieve intelligentie

Share