Onze waarden en ethische principes

Wij laten ons ook nu nog altijd leiden door de waarden van onze grondleggers. Deze zijn de basis voor onze principes die we dagelijks toepassen in de omgang met onze medewerkers, onze klanten en de maatschappij. Al meer dan 70 jaar zijn deze waarden de sleutel tot onze duurzame ontwikkeling en wij zijn ervan overtuigd dat deze ook de komende jaren en decennia het fundament zullen zijn van onze groei. Met onze waarden geven we meer dan in woorden uiting aan onze overtuiging dat we verder moeten gaan dan het naleven van de wet- en regelgeving. Zij zijn de pijlers van de ethische organisatie die we willen zijn.

Integriteit
Het leveren van diensten van topkwaliteit is een must, maar stelt weinig voor zonder de morele zorgvuldigheid die wij onszelf en onze klanten verschuldigd zijn. Integriteit is de basis van onze relatie met medewerkers, klanten en andere stakeholders. Om vertrouwen te winnen en te kweken, moeten we altijd eerlijk en oprecht zijn.

Verantwoordelijkheid
Duurzame organisaties zijn organisaties die verantwoording afleggen. Wij geloven in het nemen van verantwoordelijkheid voor ons persoonlijk en professioneel gedrag. Wij houden rekening met de invloed van ons werk op onze maatschappij. Wij willen wat dat betreft een verschil maken.

Diversiteit en respect
Onze klanten rekenen op onze talenten en deskundigheid. Onze kracht schuilt in onze mensen. Respect voor iedereen en voor hun persoonlijke bijdrage maakt deel uit van wie wij zijn. Wij hechten waarde aan diversiteit, in de wetenschap dat nieuwe inzichten onze organisatie sterker maken.

Technische topkwaliteit
Bij al onze projecten en opdrachten staat het leveren van de beste dienstverlening aan onze klanten voorop. Daarom streven wij bij alles wat we doen voortdurend naar technische topkwaliteit. Wij willen door middel van innovatie en talentontwikkeling voldoen aan de verwachtingen van al onze stakeholders.

Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid is altijd al de raison d’être en mindset van Mazars geweest. Onafhankelijkheid is essentieel, of we nu als accountants werken of als adviseurs. 

Continuïteit en beheer
Sinds onze oprichting zijn drie generaties bestuurders erin geslaagd om hun kennis en ervaring over te dragen aan nieuwe generaties om zo de weg te banen voor een betere toekomst. Continuïteit en beheer zijn cruciale ingrediënten voor zowel onze langetermijnontwikkeling als die van onze klanten.

Van waarden tot gedrag: onze wereldwijde gedragscode

Onze wereldwijde gedragscode is een praktische leidraad om al onze medewerkers, ongeacht leeftijd, functie of land, te helpen bij het maken van lastige keuzes en het nemen van de juiste beslissingen, geheel in lijn met onze waarden.
Er staat duidelijk in wie wij zijn, wat we van onze mensen verwachten en hoe we omgaan met onze klanten, stakeholders en de maatschappij. In een complexe en snel ontwikkelende omgeving gebruiken we het als moreel kompas voor ons dagelijks werk. Daarnaast trekken we de grens tussen wat wordt aangeraden of aanvaardbaar is en wat onze reputatie en het vertrouwen van anderen in het gedrang brengt. We nemen misstappen op de gedragscode serieus en treffen indien nodig passende maatregelen om de code te handhaven. Dit maakt ons tot een betrouwbare organisatie die zich inzet voor het algemeen belang voor onze klanten, onze mensen en de maatschappij.

Integer handelen
Het succes van Mazars is gebaseerd op de vertrouwensband met onze klanten en stakeholders. Om dit vertrouwen te behouden en te versterken, moeten we altijd eerlijk en oprecht zijn.

Verantwoording afleggen
We nemen verantwoordelijkheid voor ons persoonlijk en professioneel gedrag. Wij vinden het belangrijk om te weten welke invloed we hebben op de maatschappij waarin we werkzaam zijn en proberen hier een positieve bijdrage aan te leveren.

Mensen respecteren
De kracht van onze onderneming ligt in de mensen die bij ons werken. Wij behandelen iedereen met respect, zodat zij zich gewaardeerd voelen vanwege hun diversiteit, unieke inzichten en bijdrage.

Technische topkwaliteit leveren
Wij streven er altijd naar om technische topkwaliteit te leveren. Wij innoveren en leiden onze mensen op om aan de, steeds veranderende, behoeften van onze klanten en stakeholders te kunnen blijven voldoen.

Onafhankelijk denken
Wij zijn betrouwbare adviseurs. Ons advies is objectief en onpartijdig. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid. We houden ons ver weg van zaken die ons kunnen afleiden van het werken volgens de strengste beroepsnormen.

De toekomst vormgeven
Mazars is een duurzame onderneming. Wij bouwen langdurige relaties op, stimuleren ondernemerschap en plannen met oog op de toekomst.