Een verantwoord bankwezen: benchmarkonderzoek 2020

Ondanks de grote economische en maatschappelijke veranderingen als gevolg van Covid-19, blijven banken over de hele wereld duurzaamheid serieus nemen. Banken zijn zich bewust van de daaraan verbonden risico's en kansen, zowel voor de markt als voor bredere stakeholders. Voor het tweede achtereenvolgende jaar publiceert Mazars het rapport over verantwoord bankieren. Het rapport geeft inzicht in hoe banken duurzaamheid in hun commerciële praktijken verankeren.

De financiële wereld kan zijn toekomst niet langer los zien van het milieu en de ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering. In 2020 alleen al hebben natuurrampen voor 210 miljard dollar aan schade aangericht.  De Bank of England schat dat maar liefst 20 triljoen dollar aan activa door de klimaatverandering in gevaar kan komen.  

Om banken en hun stakeholders te helpen bij deze overgang, bouwt de studie van dit jaar voort op eerdere Mazars-rapporten die in 2020 zijn gepubliceerd: "Responsible banking practices, benchmark study" en "How banks are responding to the financial risks of climate change". Na feedback en belangstelling van belanghebbenden, wordt dit jaar een breder steekproef onderzoek gedaan van 37 banken gevestigd in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Pacific en Europa. Aan de hand van de publiek beschikbare rapportage 2019/2020 van deze banken, identificeren we de best practices en de ontwikkelende trends in relatie tot klimaatveranderingsrisico's en bredere maatschappelijke en bestuurlijke kwesties.  

Stand van zaken 

Bij de rangschikking van de 37 banken in vier categorieën - outstanding, leaders, supporters en followers - is het bemoedigend om te zien dat één bank als uitmuntend wordt gerangschikt, met een positieve score van meer dan 95% van de criteria die in onze beoordeling zijn vastgesteld. Het is ook opmerkelijk dat in vergelijking met de bevindingen van vorig jaar meer banken als ‘leader’ en ‘supporter’ worden gerangschikt, en minder banken (slechts 7) als ’follower’. 

State of play.jpg

Er blijven echter uitdagingen bestaan, en onze benchmark bevestigt opnieuw dat sterke duurzaamheidspraktijken vaak hand in hand gaan met consistente richtlijnen voor de sector en regelgeving van overheden.  

Document

Responsible banking practices - benchmark study 2021.pdf
Responsible banking practices - benchmark study 2021.pdf