Not for profit

Organisaties die streven naar het genereren van een zo groot mogelijke maatschappelijke impact in plaats van naar het behalen van een maximale winst. Organisaties die werken met publieke middelen of met giften van donateurs. Die nalatenschappen beheren en het rendement gebruiken om goed te doen voor de maatschappij. En die hun maatschappelijke taak vervullen door het verzorgen van mensen, het aanbieden van onderwijs aan kinderen of het regelen van volkshuisvesting. Organisaties die wetten maken en uitvoeren, zodat we met elkaar in vrijheid en democratie kunnen samenleven.