Belangenorganisaties

Bijna de helft van de Nederlanders is lid van twee of meer belangenorganisaties of verenigingen. Met elkaar vormen de belangenorganisaties een netwerk waarbinnen een belangrijk deel van het maatschappelijk en politieke verkeer in Nederland zich afspeelt. In algemene zin constateren wij dat belangenorganisaties zich in meer of mindere mate bezig (zouden moeten) houden met een aantal maatschappelijke uitdagingen.

Documenten

Mazars special: Is uw belangenorganisatie volledig in control?

Mazars special: Is uw belangenorganisatie volledig in control?

Public Brochure

Public Brochure

Mazars OSINT Benchmark 2020 - Non Profit.pdf

Mazars OSINT Benchmark 2020 - Non Profit.pdf