Belangenorganisaties in control

Het landschap van belangenorganisaties verandert. De ene generatie is de andere niet en nieuwe generaties brengen nieuwe inzichten mee. Ledenaantallen bij verenigingen lopen terug in een land waar het verenigingsleven altijd belangrijk is geweest. Belangenorganisaties moeten voortdurend aandacht hebben voor hoe zij waardevol kunnen zijn en blijven voor de leden en de maatschappij. Mazars biedt met de serie ‘Belangenorganisaties in control’ inzichten op het gebied van Risicomanagement, Privacybescherming & Cybersecurity, Nieuwe businessmodellen, Transparantie & Verantwoording. Belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het bestaansrecht.
Verenigingen - Nieuwe businessmodellen

Nieuwe businessmodellen: kansen en bedreigingen

Teruglopende ledenaantallen en afnemende maatschappelijke relevantie dwingen belangenorganisaties ertoe zichzelf opnieuw uit te vinden. Nu het geld uit contributies, subsidies en donaties niet langer toereikend is voor het verwezenlijken van hun doelen, ontwikkelen steeds meer belangenorganisaties aanverwante producten en diensten die geld in het laatje moeten brengen. Nieuwe inkomstenbronnen dus, waar vaak óók voor verenigingen fiscale consequenties aan vastzitten. Wie dit over het hoofd ziet, riskeert een fikse boete. Hoe kunt u dit voorkomen? En hoe kunt u tegelijkertijd uw nieuwe activiteit(en) optimaal structureren?

Lees verder

Verenigingen zoeken kansen en vinden risico’s. Hoe bewaar je de balans?

Naar mate een vereniging groot en complex is en aan een grotere mate van verandering onderhevig is, zouden managers en bestuurders meer aandacht moeten besteden aan risico’s. Om tijdig te kunnen anticiperen, besluitvorming beter te ondersteunen en continuïteit van de vereniging te borgen, is een passende vorm van risicomanagement een verrijking binnen de bestaande governance en managementprocessen.

Lees verder
Belangenorganisatie Risicomanagement _ Page
Page_1600x700_belangenorganisaties_privacy.jpg

Privacy- en informatiebeveiliging, een maatschappelijk vraagstuk

Belangenorganisaties beschikken vaak over grote hoeveelheden digitaal verwerkte persoonsgegevens. Dit kunnen gegevens zijn van leden, donateurs, individuen uit de achterban of andere specifieke doelgroepen. Misbruik van deze gegevens kan nadelige gevolgen hebben voor betrokkenen en leiden tot reputatie- en / of financiële schade. Het is daarom van groot belang voor belangenorganisaties om de risico’s van digitalisering te kennen, deze periodiek te evalueren en passende maatregelen hierop te treffen en te zorgen voor handhaving. En hoe zorgt u er dan voor dat u als belangenorganisatie grip heeft op uw privacy- en informatiebeveiliging?

Lees verder

Transparantie: de kern van het bestaansrecht?

‘What’s in it for me?’ Dit is wat leden van verenigingen zich vaak afvragen. Hoe toont u als belangenorganisatie aan dat de juiste dingen worden gedaan en dat deze in het belang zijn van alle stakeholders? Hierbij staat de vraag centraal: Hoe verwezenlijkt een belangenorganisatie haar doel met de aan haar toevertrouwde middelen en op welke wijze legt zij hierover op transparante wijze verantwoording af? En hoe zorgt u ervoor dat u als belangenorganisatie ook een goed rentmeester bent?

Lees verder
Transparantie - de kern van het bestaansrecht - Belangenorganisaties _ Page