Belangenorganisaties in control

Het landschap van belangenorganisaties verandert. De ene generatie is de andere niet en nieuwe generaties brengen nieuwe inzichten mee. Ledenaantallen bij verenigingen lopen terug in een land waar het verenigingsleven altijd belangrijk is geweest. Belangenorganisaties moeten voortdurend aandacht hebben voor hoe zij waardevol kunnen zijn en blijven voor de leden en de maatschappij. Mazars biedt met de serie ‘Belangenorganisaties in control’ inzichten op het gebied van Risicomanagement, Privacybescherming & Cybersecurity, Nieuwe businessmodellen, Transparantie & Verantwoording. Belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het bestaansrecht.