Loonheffingen voor stichtingen en verenigingen

Als stichtingen en verenigingen werknemers in dienst hebben, krijgen zij te maken met loonheffingen. Het is echter ook mogelijk dat dit gebeurt zonder dat het de bedoeling was en de organisatie – vaak achteraf – onvoldoende ‘in control’ blijkt te zijn geweest. Het gevolg: onverwachte extra kosten.

Inhuur van zzp’ers en vrijwilligers

Bijvoorbeeld bij het inhuren van zelfstandigen die niet zelfstandig blijken te zijn treden (onverwachte) loonheffingskosten op. In deze categorie vallen ook personen die worden ingeschakeld voor diverse (sub)commissies, en daar vacatiegeld voor ontvangen. Deze personen kunnen werknemer zijn, terwijl partijen dachten met zelfstandigen te maken te hebben.

Ook bij het inhuren van vrijwilligers kunnen loonheffingen een rol spelen, bijvoorbeeld omdat de vrijwilliger toch geen vrijwilliger blijkt te zijn of omdat de grenzen van de vrijwilligersregeling worden overschreden. Ook bij het inlenen van personeel kan door middel van de Wet op de keten- en inlenersaansprakelijkheid de door de uitlener / (onder)aannemer niet betaalde loonheffingen bij de stichting of vereniging worden verhaald. Ook kan er onverwachts sprake zijn van naheffingen na een belastingcontrole wanneer de administratie onvoldoende op orde is en / of er vergoedingen of verstrekkingen aan werknemers verkeerd zijn geadministreerd en daarmee niet of onvoldoende wordt voldaan aan de vereisten die zijn gesteld aan de werkkostenregeling.

De belangrijkste risicopunten voor stichtingen en verenigingen zijn de volgende:

  • Inhuren zelfstandigen: contracten met zelfstandigen worden veelvuldig aangegaan, zonder dat voldoende beoordeeld wordt of de ‘zelfstandige’ toch niet als werknemer voor de loonheffingen moet worden aangemerkt.
  • Inlenen personeel: bij het inlenen van personeel via een uitzendbureau / payrolling agency / detacheringsbureau speelt de inlenersaansprakelijkheid een rol. Het is mogelijk dit risico te beperken, maar hiervoor dient wel actie te worden ondernomen door de stichting of vereniging.
  • Vrijwilligers: aan welke voorwaarden moet zijn voldaan? Wanneer is nu sprake van een vrijwilliger?
  • Werkkostenregeling: voor het eigen personeel is het van belang dat de organisatie voldoet aan de regels gesteld in de Wet op de loonbelasting en aanverwante regelingen, waaronder de Werkkostenregeling.

Zorg ervoor dat u goed inzicht heeft in de loonheffingspositie van uw stichting of vereniging. Zo kunt u de genoemde risico’s verkleinen. Hierbij kunt u denken aan goede voorlichting, een juiste inrichting van de bedrijfsprocessen, waarin bij de verschillende afdelingen alle aspecten van de loonheffingen scherp in beeld zijn gebracht, en ‘in control’ zijn op het gebied van de loonheffingen.

Meer informatie?