Governance Code Cultuur

Culturele instellingen met een publieke uitstraling moeten verantwoording afleggen over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en beheerst. De Governance Code Cultuur biedt richtlijnen voor de manier waarop een culturele instelling bestuurd kan worden.

Mazars kan u helpen bij de volgende onderdelen.

  • Risicomanagement
    Een onderdeel van governance is het jaarlijks uitvoeren van een risicoanalyse, bij voorkeur als onderdeel van de reguliere planning en control cyclus. Belangrijke aandachtsgebieden zijn daarbij het onderkennen van risico’s van (de schijn van) mogelijke belangenverstrengeling en projectbeheersing. Daarnaast draagt risicomanagement bij aan het bewaken van de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken met de subsidiënten.
  • Besturingsmodel
    De Governance Code Cultuur geeft praktische invullingen aan het besturingsmodel. Toch blijkt het in de praktijk soms lastig om de rolverdeling tussen bestuur en Raad van Toezicht optimaal in te richten. Mazars kan als sparring partner optreden en best practices uit de sector met u delen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Governance Code Cultuur? Neem dan contact op met Egon de Prouw per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 24 of Arnoud Ellenbroek per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 73. Zij helpen u graag verder.