Transparante verslaggeving voor culturele instellingen

Culturele instellingen zijn door marktwerking genoodzaakt om de lat steeds hoger te leggen bij het realiseren van hun doelstellingen, bedrijfsmatig te werken, kosten te beheersen en aanvullende inkomsten te genereren. Bovendien zorgt de toenemende vraag naar transparantie ervoor dat culturele instellingen aan strengere regels op het gebied van verslaggeving moeten voldoen. De specialisten van Mazars helpen u hier graag bij.

Mazars kan u helpen bij:

  • Het inrichten van operationele doelstellingen en bedrijfsprocessen
    De toenemende vraag naar transparantie zorgt ervoor dat culturele instellingen aan strengere regels op het gebied van verslaggeving moeten voldoen. Dat vraagt om de vertaling van uw toekomstvisie naar duidelijke operationele doelstellingen, een optimale inrichting van de bedrijfsprocessen en de tijdige aanwezigheid van goede sturings- en verantwoordingsinformatie.
  • IT-advies & Assurance
    De IT-omgeving behoort een verlengstuk te zijn van de operationele processen, de beheersing van de processen te waarborgen en tijdig de gewenste managementinformatie op te leveren. Daarnaast is het thema privacy erg actueel, ook binnen culturele instellingen. De IT-specialisten van Mazars helpen u hier graag bij.
  • Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640)
    De meeste culturele instellingen stellen hun jaarrekening op volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”, al dan niet aangevuld met eisen opgelegd door de subsidieverstrekker. De accountants van Mazars hebben veel ervaring met deze verslaggevingsregels en kunnen u adviseren bij het opstellen van uw jaarrekening.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Egon de Prouw  per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 24. Hij helpt u graag verder.