Normstelling en richtlijn jaarverslaggeving (RJ 650 Fondsenwervende organisaties)

De goede doelensector blijft in beweging. Ook op het gebied van normstelling en jaarverslaggeving zijn er wijzigingen geweest en wijzigingen in voorbereiding. Welke impact hebben die op uw organisatie?

Richtlijn Jaarverslaggeving

De Commissie Normstelling Erkenning Goede Doelen heeft in de zomer van 2018 een consultatieronde gehouden voor de nieuwe normen van de erkenningsregeling. De aangepaste normen zullen voor de erkende organisaties gelden per 1 januari 2018.

De aanpassingsvoorstellen van de commissie zien onder meer op het onderwerp “integriteit”. Hierop aansluitend zijn normen voorgesteld voor de toelichting over de integriteit van de organisatie in het jaarverslag.

In de huidige erkenningsregeling is opgenomen dat de kosten van fondsenwerving, gerekend over de afgelopen drie jaar, gemiddeld niet meer dan 25% bedragen van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Deze norm sluit niet langer aan op de batenindeling onder de aangepaste RJ 650.

Het voorstel is om de huidige norm te vervangen door norm inzake doelbesteding. De vervangende norm die met deze aanpassingsvoorstellen wordt geïntroduceerd, heeft betrekking op de doelbesteding ten opzichte van de totale kosten.

De belangrijkste aanleiding voor de aanpassing van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 650 “Fondsenwervende organisaties” is de komst van de erkenningsregeling vanaf 1 januari 2016. De grootste fondsenwervende organisaties (categorie C en D) moeten, om erkend te worden, de aangepaste RJ 650 integraal toepassen. De gewijzigde Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties is van kracht voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.

Mazars kan u helpen bij:

  • Het juist toepassen van de gewijzigde erkenningsregeling in de jaarverslaggeving vanaf 2018.
  • Het opzetten en uitvoeren van een risico-analyse om te komen tot een gefundeerde continuïteitsreserve.
  • Vraagstukken bij het classificeren van baten naar herkomst, zoals het onderscheid tussen baten van particulieren en baten van bedrijven.
  • De toepassing van de nieuwe inkomstenrubriek (baten als tegenprestatie voor de levering van producten en / of diensten) voor activiteiten met een commercieel karakter.
  • Het bepalen van de juiste verwerkingswijze van nalatenschappen belast met vruchtgebruik.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe normen van de erkenningsregeling en de Richtlijn jaarverslaggeving (RJ 650)? Neem dan contact op met Sander Boomman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27.