Vrijwilligers en arbeidsomstandigheden

Wanneer u als organisatie met vrijwilligers werkt, kunt u ook te maken krijgen met het arbeidsrecht, als het gaat om de arbeidsomstandigheden. Net als werknemers hebben ook vrijwilligers recht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Wat houden deze veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in?

Werkplek en veiligheid van de vrijwilliger

Vrijwilligers moeten een veilige toegang tot de werkplek hebben en deze, ook in geval van nood, veilig kunnen verlaten. De werkplek moet zo ingericht zijn dat er veilig gewerkt kan worden en dat veiligheidsinstructies voor handen zijn. Eventuele beschermkleding valt hier ook onder.

Uit een uitspraak van de Hoge Raad van 15 december 2017 blijkt dat een organisatie ook verantwoordelijk en dus aansprakelijk kan zijn, wanneer de arbeidsomstandigheden voor de vrijwilliger niet veilig zijn. In deze casus ging het om een vrijwilliger die tijdens het verrichten van werkzaamheden op het dak van de kerk, van het dak is gevallen en ernstig letsel opliep. In de procedure tussen de (verzekeraar van de) kerk en de vrijwilliger was in geschil of de kerk aansprakelijk is voor vrijwilligers.

De Hoge Raad oordeelde dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het arbeidsomstandighedenartikel uit het arbeidsrecht onder omstandigheden ook geldt voor vrijwilligers. In deze specifieke casus achtte de Hoge raad de kerk verantwoordelijk voor de veiligheid van de vrijwilliger. Het was daarbij niet van belang dat werknemers van de kerk dergelijke werkzaamheden nooit zouden uitvoeren en dat de kerk geen bedrijf uitoefent.

Het is dus mogelijk dat de rechter in geval van opgelopen letsel bij de vrijwilliger tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden oordeelt dat de not-for-profit organisatie aansprakelijk is voor de geleden schade. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is daarom belangrijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving voor vrijwilligers? Neem dan contact met Martin Aandewiel per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 13 96. Hij helpt u graag verder.