Onderwijs

In Nederland hebben we veel verschillende soorten onderwijs, van basisonderwijs en speciaal onderwijs tot hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten). Onderwijsinstellingen zijn regelmatig aan veranderingen onderhevig wat betekent dat zij zo flexibel mogelijk moeten zijn. Krimpregio’s, werkdruk, passend onderwijs en professionele ruimte zijn thema’s waar u vandaag de dag als onderwijsinstelling mee te maken heeft. Daarnaast spelen teruglopende leerlingenaantallen vaak een rol.

Kortom, onderwijsinstellingen staan voor behoorlijk wat uitdagingen wat vraagt om een beleidsmatige en bestuurlijk efficiënte organisatie. Stakeholders stellen hogere eisen en willen transparantie over uw werkzaamheden en prestaties, waardoor er in uw verantwoording onder andere een continuïteitsparagraaf moet worden opgenomen.

Documenten

Public Brochure
Public Brochure
Mazars OSINT Benchmark 2020 - Onderwijs.pdf
Mazars OSINT Benchmark 2020 - Onderwijs.pdf