Belastingplicht voor Onderwijs

Het reguliere (bekostigde) onderwijs is in principe vrijgesteld van btw. Wel zijn in sommige gevallen, waaronder bij samenwerkingen of het delen van personeel, btw-heffing en loonheffingen van toepassing. Daarnaast zijn er vrijstellingen voor de vennootschapsbelasting die betrekking hebben op onderwijs. De specialisten van Mazars hebben veel ervaring met de (afstemming van de) belastingplicht van onderwijs instellingen en adviseren u graag.