De wijzigingen vanuit de Wnra

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verdwijnt de aanstelling voor ambtenaren. Dit brengt vele veranderingen met zich mee. Wat houdt de Wnra in voor de rechtspositieregelingen? En welke gevolgen heeft de Wnra voor het ontslagrecht? Mazars geeft u graag inzicht in de belangrijkste wijzigingen.

Cao vervangt de rechtspositieregelingen

Met de Wnra worden de eenzijdig vastgestelde ambtelijke aanstellingen vervangen door tweezijdige arbeidsovereenkomsten. Hierop is in de meeste gevallen een cao van toepassing. Deze zullen de rechtspositieregelingen van ambtenaren gaan vervangen. De huidige regelingen blijven van kracht, totdat een nieuwe cao tot stand komt. Deze onduidelijke vorm van overgangsrecht kan tot discussie, conflicten en rechtsonzekerheid leiden. De (overheids)werkgever bepaalt met welke vakbond hij een cao sluit en is niet meer gebonden aan vaste overlegpartners, zoals bij de rechtspositieregelingen. De bestaande Ambtenarenwet wordt sterk ingeperkt en een groot aantal regelingen keert niet terug. Deze moeten voortaan eveneens worden geregeld in een cao of personeelshandboek. 

Private arbeids- en ontslagrecht voor ambtenaren

Het overgrote deel van de ambtenaren zal niet langer onder het bestuursrecht, maar onder het reguliere civiele recht vallen. Dit heeft onder meer grote gevolgen voor het ontslagrecht, zowel inhoudelijk als processueel. Zo is bij ontslagzaken voortaan niet langer de bestuursrechter bevoegd. Het UWV zal bij bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte de aangewezen instantie zijn, de kantonrechter bij persoonlijke ontslaggronden. Daarnaast is een voorafgaande toetsing door het UWV of de kantonrechter verplicht. Ook introduceert de Wnra ontslag tijdens proeftijd en ontslag op staande voet binnen deze doelgroep. Dit vergt een andere aanpak voor het personeelsbeleid en een juiste wijze van dossieropbouw. Bij een reorganisatie zullen lokale ontslagregels niet meer van toepassing zijn. Ook hierbij gaan voor overheidswerkgevers uniforme ontslagregels gelden. 

Transitievergoeding en bovenwettelijke WW

Ambtenaren kunnen na de normalisering aanspraak maken op een transitievergoeding, waardoor er mogelijk dubbele aanspraken bestaan, bijvoorbeeld nog voor een deel recht op bovenwettelijke WW. De huidige aanstellingen, toezeggingen, beslissingen en afspraken over arbeidsvoorwaarden moeten worden gecontroleerd. Deze kunnen eventueel nog bij worden bijgewerkt of aangepast voor het ingaan van de nieuwe wetgeving per januari 2020. Daarna mogen arbeidsvoorwaarden in principe alleen worden aangepast, indien de medewerker akkoord gaat. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wnra? Neem dan contact op met Richard Ouwerling, advocaat bij Pellicaan Advocaten (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 87) of met Martin Aandewiel, belastingadviseur bij Mazars (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 96). Zij helpen u graag verder.