De kansen van big data voor de vastgoedsector

De vastgoedsector wordt geleidelijk aan steeds meer digitaal. Nu steeds meer nieuwe technologieën hun intrede doen, biedt data innovatiekansen voor de vastgoedsector.

Innovatie begint met kansen herkennen

In de vastgoedsector is een enorme hoeveelheid data beschikbaar. De beschikbaarheid van deze data biedt een belangrijk handvat voor het realiseren van prestatieverbeteringen in de sector. Hierbij valt te denken aan: 

 • Locatie (bereikbaarheid / transport, omgeving, etc.);
 • Omgeving (natuur, nutsvoorzieningen/ wegen, diagnostiek, etc.);
 • Gebouw (type, oppervlakte, conditie, energieverbruik, etc.);
 • Bezetting (gebruikers, vacature, gebruik, etc.);
 • Financiële prestaties (kosten, winstgevendheid, etc.);
 • Transacties (prijs, uren voor het vinden van een huurder, begeleidende maatregelen, etc.);
 • Eigendomsvorm (acquisitie / leasing, structurering, etc.);

Over het algemeen wordt er door vastgoedondernemingen nog (te) weinig van deze mogelijkheden gebruik gemaakt, zeker in vergelijking met andere sectoren, zoals verzekeringen, banken, winkelketens etc.).

Goed gestructureerde data is een randvoorwaarde

Er is steeds meer data beschikbaar en de data wordt steeds toegankelijker, bijvoorbeeld door het op te vragen via professionele instanties. Desondanks lijkt het verzamelen en structureren van je eigen gegevens als organisatie nog steeds een erg complexe en tijdrovende taak.

Dit komt mede doordat bedrijven hun databases in het verleden pas hebben ontwikkeld als de situatie daar om vroeg. Databases werden destijds lang niet altijd gedeeld, zo ontstond er ruimte voor verbetering. Veel bedrijven kampen met onvolledige data, van wisselende kwaliteit. Daarnaast hebben betrokkenen vaak hun eigen definitie van ‘kerngegevens’, soms zelfs binnen dezelfde onderneming.

Recentelijk is er vooruitgang geboekt: sommige verenigingen hebben gegevensformats of precieze definities van ratio’s en kostenverdelingen opgesteld om op deze manier hun leden van relevante benchmarks te voorzien.

De opkomst van datawetenschap: fictie of realiteit?

Op middellang termijn zullen sommige aspecten van vastgoed op grote schaal moeten worden geautomatiseerd (de waardering van middelen, visuele due diligence en datarooms, etc.). Dit vraagt een meer consistente benadering van gegevens.

Er is een grote kans dat betrouwbare data en een goede uitwisseling van gegevens de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en voorspellende analyse mogelijk maken. Of zoals in China, waarin het sociale kredietstelsel wordt gebruikt om scores te geven aan ontwikkelaars, aanbieders of huurders op basis van hun prestaties uit het verleden. De kosten, verzekeringspremies of huur worden afgestemd op de behaalde score.

Het blijft natuurlijk lastig om toekomst van de sector te voorspellen. Eén ding is zeker, er blijven nieuwe technologieën ontstaan en bedrijven die hun database op orde hebben zullen beslist van dit concurrentievoordeel meegenieten.

Enkele highlights

 • Categoriseer alle beschikbare data en identificeer alle mogelijke opties, voornamelijk de transacties per sector en het meten van de prestaties
 • Weeg de kosten tegen de baten af wanneer je de waarde van nieuwe data vaststelt: wat levert het op versus hoe complex is het vergaren van de data.
 • Standaardiseer de omvang en het formaat van het gebruik van data en waarborg de betrouwbaarheid ervan (dat het compleet is, consistent, geüpdatet, etc.)
 • Optimaliseren je assets door middel van benchmarking en voorspellende analyses met de inzet van data als hulpmiddel voor verandering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze sectorgroep bouw & vastgoed? Neem dan contact op met Paul Schutjens per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 24 00 of met Ronald Plat per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 16.