Digitalisering & IT

Nieuwe technologieën en digitale ontwikkelingen veranderen elke onderneming. Welke van deze ontwikkelingen zijn relevant voor uw onderneming? Hoe gaat u daarmee om? Voor uzelf, en ook voor uw klanten, werknemers en leveranciers. Dagelijks leest u over digitale transformatie en zaken als analytics, process mining, robotics, cloud, cybersecurity en privacy. Hoe kunt u deze ontwikkelingen op de juiste manier inzetten en waar liggen voor u de kansen? Kortom, hoe pakt u een digitale transformatie aan?

Alles valt of staat met het hebben van een digitale strategie, die is afgeleid van uw bedrijfsvisie, en waaruit blijkt wat de impact van nieuwe technologieën zijn op uw onderneming. Bent u voorbereid, wat zijn de kansen en bedreigingen, wat kost digitalisering en misschien nog belangrijker: wat levert het op?

Analytics

De data van uw onderneming kan waardevolle sturingsinformatie bevatten. De data die afkomstig is van uw verkoopafdeling, productie, finance, inkoop en HR kunt u bijvoorbeeld gebruiken om management rapportages aan te bieden en uw processen te optimaliseren. Wij kunnen u helpen bij het ontsluiten van interne en externe data, het toepassen van diverse analytics-tools, het integreren van analytics in werkprocessen en het opzetten van een dashboard ten behoeve van (management)rapportages.

Process mining

Process mining brengt het werkelijke en feitelijke verloop van processen in kaart op basis van systeemdata uit workflows. Een proces kan van alles zijn: de behandeling van klachten, de afhandeling van facturen en aangiftes of urenregistraties. Met process mining kunnen bijvoorbeeld oorzaken van bijvoorbeeld lange doorlooptijden in processen, ontevreden klanten en incourante voorraden op een eenduidige manier inzichtelijk worden gemaakt. Het wordt vaak ingezet ten behoeve van efficiency, compliance en controle van bedrijfsprocessen.

Robotics

Bij Robotic Process Automation (RPA) worden software robots ingezet in administratieve processen om het repetitieve en eentonige werk over te nemen. Medewerkers krijgen meer tijd om te besteden aan kwalitatieve en uitdagendere werkzaamheden. RPA kan daardoor het beste worden gezien als een zogenaamde ‘virtuele workforce’. Daarnaast kan RPA ook worden ingezet bij foutgevoelige repeterende werkzaamheden. Als een robot eenmaal goed is geprogrammeerd, dan zal deze geen fouten maken. Processen worden beter, goedkoper en sneller uitgevoerd.

IT-integratie

In veel ondernemingen worden voor hetzelfde doel tal van applicaties verschillend gebruikt (met soms ook verschillende (verkeerde) invoer). Daardoor is data overal aanwezig en verschillen administraties en registraties van elkaar. Dit leidt tot inefficiency en foutgevoeligheid, en het maakt het moeilijk om heldere en eenduidige rapportages te verkrijgen. Daarnaast wordt door allerlei automatisering- en digitaliseringsinitiatieven steeds meer data gegenereerd. Het probleem hierbij is vaak dat deze data zit ‘opgesloten’ in een applicatie en daardoor niet beschikbaar is voor anderen. Het belang om te kijken naar een goede IT-integratie neemt alleen maar toe om het maximale uit al deze data te kunnen halen.

IT governance & IT audit

Beheersing van IT risico’s verdient de aandacht van het hoogste management. Het onderkennen van de risico’s en het beheersen daarvan vereist een passend volwassenheidsniveau van IT governance. Afhankelijk van de sector waarin uw onderneming opereert, stellen ook uw afnemers en eventuele toezichthouders eisen aan IT governance. Met de uitvoering van een IT audit wordt op basis van een risicoanalyse een IT governancekader vastgesteld en het huidige niveau van beheersingsmaatregelen getoetst. Daar waar nodig worden concrete aanbevelingen gegeven voor optimalisatie.

Cybersecurity

Continuïteit van bedrijfsprocessen is sterk afhankelijk van de toegang tot IT systemen via het internet. Het ontsluiten van systemen via het internet introduceert echter cybersecurityrisico’s. Elke dag doen zich cybersecurity incidenten voor die vergaande economische gevolgen kunnen hebben voor uw onderneming, maar ook voor uw afnemers. Consequenties die het hele ecosysteem van uw onderneming kunnen raken. Beheersing van cybersecurity is een randvoorwaarde voor deze continuïteit. Het aantoonbaar beheersen van uw cybersecurityrisico’s wordt meer en meer een randvoorwaarde om mee te doen in de digitale samenleving.

Privacybescherming

Indien u persoonsgegevens verwerkt, bent u verplicht de privacy van deze personen te waarborgen. Weet u aan welke privacyregelgeving- en principes uw gegevensverwerking moet voldoen? En bent u bekend met de risico’s die gegevensverwerking met zich meebrengt? Gegevensverwerkingen die volgens Privacy by Design zijn opgezet waarborgen vooraf dat u voldoet aan de privacyregels. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, worden investeringen beschermd en kunnen uw stakeholders vertrouwen op uw systemen.

Mazars kan u helpen bij

De specialisten van Mazars kunnen u op alle gebieden helpen als het gaat om digitalisering & IT, ook bij de totstandbrenging van een strategie of uw digitale transformatieproces. Zo kunnen wij u helpen bij het ontdekken van de potentie op het gebied van RPA door middel van een pilot. Na een succesvolle pilot kunnen wij u volledig begeleiden in een verdere uitrol van RPA binnen uw onderneming. Daarnaast helpen wij ondernemingen met het inzichtelijk maken van het huidige en gewenste IT-landschap en adviseren wij daarbij waar gewenst om systemen te integreren om uiteindelijk de maximale waarde uit alle beschikbare data te kunnen halen. Ook ondersteunen wij ondernemingen op het gebied van cybersecurity en privacybescherming.

Meer weten?

Wilt u meer weten over digitalisering en IT en wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Jan Matto per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 99 of met Marc Engel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 43. Zij helpen u graag verder.