Anton Dieleman Chief Professional Practice Officer

18310 pano.jpg

In mijn functie als directeur professional practice accountancy ben ik binnen de expertise accountancy verantwoordelijk voor de vaktechniek en kwaliteitszorg. Daarbij is het onder andere mijn taak om ervoor te zorgen dat sprake is van een zodanig stelsel van richtlijnen, procedures en hulpmiddelen dat Mazars opdrachten in overeenstemming met de daarvoor geldende regels kan uitvoeren. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het actualiseren van interne regelgeving, richtlijnen, modellen en de vaktechnische bibliotheek.

In mijn dagelijkse werkzaamheden krijg ik met uiteenlopende ontwikkelingen in regelgeving en andere actualiteiten en casuïstiek te maken. Deze ontwikkelingen zet ik om in adviezen, interne procedures en vaktechnische artikelen. Door daarbij niet alleen te letten op de onmogelijkheden, maar juist te kijken naar de alternatieven en deze te benutten, kun je nieuwe kansen creëren.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
  • Lid van het Overlegplatform Vaktechniek bij de NBA.
  • Lid van de redactie van Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht.
  • Ik deel graag mijn kennis en ervaring op het gebied van accountancy, externe verslaggeving, ethiek en ondernemingsrecht. Daarom publiceer ik regelmatig in vaktechnische en andere vakbladen.

Meer informatie?

Pagina's gerelateerd aan Anton Dieleman

Over ons