Diman Kamp Senior Manager IT Audit & Advisory

Diman Kamp

Zonder proces geen inhoud en zonder inhoud geen proces. IT wordt steeds belangrijker voor de maatschappij. Kijk naar de recente gebeurtenissen zoals hacks van gevoelige informatie, continuïteitsissues inzake Citrix en de toename van het vele vele thuiswerken. Organisaties dienen zich steeds aan te passen aan de dynamische werkelijkheid. Als auditors kijken wij verder dan alleen naar de IT-beheerprocessen. Deze processen zijn belangrijk om de inhoud te bewaken. Te vaak wordt alleen naar de IT-beheerprocessen gekeken en niet naar de IT-werkelijkheid. Een juiste balans is nodig. 

Specialistische ervaring

 • IT auditor (RE)
 • Third Party Assurance rapportages waaronder ISAE 3402, ISAE 3000, SOC 2, DigiD-assessments en ENSIA-audits
 • Volwassenheidsmeting IT-organisatie
 • IT Due Diligence

Nevenfuncties

 • Gemeenteraadslid Gemeente Moerdijk
  • Commissie Bestuur en Middelen
  • Werkgroep ICT-beleid
  • Werkgroep Verbonden Partijen

Meer informatie?

Pagina's gerelateerd aan Diman Kamp