Dion Plouvier Director

65575 pano.jpg

Persoonlijk quote

Mijn focus ligt op de public sector. Ik ben trots op de maatschappelijke relevantie van onze public sector klanten en de wijze waarop wij daaraan bijdragen door onze dienstverlening. In de samenwerking met mijn klanten maak ik verbinding door te laten zien dat we de klant begrijpen en de sector kennen. Ik draag bij aan onze maatschappelijke rol door het vergoten van transparante verslaggeving, geven van vertrouwen en nemen van verantwoordelijkheid. Daarmee toon ik aan dat Mazars waardevol en onderscheidend is. Door de unieke en soms moeilijke omstandigheden waaronder publieke organisaties opereren, de politiek/bestuurlijke omgeving, veelheid aan regelgeving en de noodzaak om op transparante wijze verantwoording af te leggen aan de maatschappij, vraagt het werken als accountant in deze sector om specialistische sectorkennis op alle gebieden. Daarom mijn motto: Verbinding maken - vanuit een praktijk die midden in de samenleving staat.   

Opleiding en werkervaring

  • Registeraccountant, NBA
  • Postdoctoraal Accountancy, Nyenrode Universiteit
  • Doctoraal Accountancy, Nyenrode Universiteit
  • Doctoraal Bedrijfseconomie, Universiteit van Tilburg
  • Bedrijfseconomie, Hogeschool Zeeland
  • Permanente educatie

Sinds 2004 ben ik werkzaam in de accountancy. Naast onderstaande specialistische ervaring heb ik diverse rollen vervuld op het gebied van audit quality en verzorg ik de helpdeskfunctie van Goede Doelen Nederland.

Specialistische ervaring

Audit en assurance dienstverlening aan not-for-profit organisaties, in het bijzonder goede doelen, culturele instellingen, belangenorganisaties, gesubsidieerde instellingen, kennis en onderzoeksinstituten en zelfstandige bestuursorganen.

Subsidie audit en assurance dienstverlening aan profit en not-for-profit organisaties. Naast het uitvoeren van subsidiecontroles, behoort hiertoe ook het tussentijds toetsen van de projectadministratie aan subsidiebepalingen zodat in een vroeg stadium duidelijkheid ontstaat over het voldoen aan de vereisten uit de regelgeving en bijsturing tijdig kan plaatsvinden indien dit nodig blijkt.

Specifieke klantervaring

Als openbaar accountant ben ik onder andere werkzaam voor stichtingen en verenigingen, goede doelen, culturele instellingen, belangenorganisaties, gesubsidieerde instellingen, vermogensfondsen, kennis en onderzoeksinstituten en zelfstandige bestuursorganen.

Nevenfuncties

  • Lid van de raad van toezicht van Theater Ins Blau. In deze functie als toezichthouder kan ik op basis van mijn kennis een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Dit sluit naadloos aan op onze visie ‘Mazars for Good’ waarmee wij graag een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. 
  • Lid van de werkgroep Fondsenwervende organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving.