Edward Mulder Director

Edward Mulder

Persoonlijke quote / visie

Mijn drijfveer is om in alles wat ik doe meerwaarde te creëren voor mijn klanten, collega's en de maatschappij (fondsdeelnemers en verzekerden). In de overtuiging dat mijn dienstverlening enkel duurzaam is als deze aansluit op hun behoeften. Mijn doelstelling is om de dienstverlening van toonaangevende kwaliteit, klant- en collega-gericht en proportioneel te laten zijn. Hierdoor weet je wat relevante ontwikkelingen zijn voor deze doelgroepen.

Specialistische ervaring

 • Ik heb ruime sectorspecifieke (audit)kennis ten aanzien van de pensioen- en verzekeringssector, met onder andere diepgaande kennis van Solvency II en IORP II.
 • Voordat ik als interne auditor ben gaan werken, heb ik eerst 18 jaar in de externe auditpraktijk gewerkt. Ik ben daardoor in staat goed contact met uw externe accountant te kunnen onderhouden. 

Specifieke klantervaring

 • Ik ben fulltime gericht op de interne audit-dienstverlening van circa 20 pensioenfondsen, 3 pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO) en 4 verzekeraars. Ik ben 4x sleutelfunctiehouder interne audit bij pensioenfondsen en 4x geinsourced hoofd interne audit bij een PUO en 3 verzekeraars.
 • Ik heb ook ervaring opgedaan met liquidatie en transitietrajecten van diverse pensioenfondsen.

Opleiding en werkervaring

 • 1998 – 2008 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Bedrijfseconomie, doctoraal
 • 2008 – 2011 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Registeraccountant, postdoctoraal
 • 2019 – 2021 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Register Operational Audit, postdoctoraal
 • 2000 – 2011 | Mazars | Junior assistent tot en met junior manager in de auditpraktijk
 • 2011 – 2012 | Cedrah | Manager EAD / Controller
 • 2012 – 2020 | Mazars | Manager en vervolgens Senior Manager in de auditpraktijk
 • 2020 – heden | Mazars | Senior Manager en vervolgens Director in de GRC-praktijk

Nevenfuncites

 • 2008 – 2014 | Voorzitter schoolbestuur basisschool School met de Bijbel
 • 2015 – 2016 | Corrector Financial Auditing Vrije Universiteit Amsterdam
 • 2016 – 2018 | Gastdocent accountancy Hogeschool Rotterdam
 • 2015 – heden | Penningmeester schoolbestuur basisschool Petrus Datheenschool
 • 2021 – heden | Voorzitter regiegroep Inter Audit Pensioenfondsen beroepsgroep IIA

Bekijk ook: