Frank van Rijn Tax Advisor

Frank van Rijn

Persoonlijk quote / visie

Fiscale adviezen moeten vaktechnisch correct en voor de klant begrijpelijk zijn. Ons advieswerk moet in teamverband worden gedaan. Wanneer de fiscale uitkomst onzeker is moet dat worden benoemd. Overleg met de Belastingdienst kan dan uitkomst bieden. Een bezwaarprocedure of beroepsprocedure moet pas worden ingesteld als een minder ingrijpende benadering geen oplossing biedt.

Specialistische ervaring

  • Heffing van omzetbelasting – diverse btw-deelgebieden, zoals btw-vrijstellingen.
  • Samenloop omzetbelasting en overdrachtsbelasting.
  • Wet waardering onroerende zaken.

Specifieke klantervaring

  • Oplossingen aandragen voor uitlopende vraagstukken op het gebied van indirecte heffingen.
  • Voeren van bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures.

Opleiding en werkervaring

  • 1989 – 1994 | Universiteit van Amsterdam | Fiscale economie.
  • 1999 – heden | Mazars | VAT Manager.