Frans Sonneveldt Partner

Frans Sonneveldt

Prof. dr. Frans Sonneveldt studeerde aan de toenmalige Rijksuniversiteit Leiden achtereenvolgens Slavische taal- en letterkunde (1982, cum laude) en Nederlands recht (1986). Aansluitend volgde hij de postdoctorale opleiding belastingkunde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (1989, cum laude). Hij promoveerde in 2000 aan de Universiteit Utrecht (De private express trust in de Nederlandse Successiewet 1956).

Hij is momenteel partner-aandeelhouder bij Mazars Private Clients te Den Haag. Hij is hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden, lecturer International Tax Program aan de Universiteit Leiden en docent internationale estate planning aan de Universiteit van Lausanne te Zwitserland. Tevens is hij hoofddocent Grotius specialisatieopleiding estate planning. Hij is daarnaast nog bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en tevens raadsheer-plaatsvervanger Hof ’s-Hertogenbosch.

Gedurende de periode 2001-2011 was hij bijzonder hoogleraar estate planning aan de Universiteit Utrecht. Hij was visiting scholar aan Harvard Law School en guest lecturer aan Queens’ College, Cambridge.

Tevens is hij in 1999 General Reporter geweest voor de European Association of Tax Law Professors. Sonneveldt was spreker op een seminar over internationale estate planning tijdens het IFA congres in 2002 te Oslo, voorzitter van een seminar over dit onderwerp tijdens het IFA congres in 2004 te Wenen en leider van een paneldiscussie gewijd aan één van de hoofdthema’s (´Death as a taxable event and its international ramifications´) tijdens het IFA congres in 2010 te Rome. Sinds 2014 is hij lid van de ‘group of experts on removing tax problems facing individuals who are active across borders within the EU’ bij de Europese Commissie.

Publicaties

De heer Sonneveldt heeft talloze publicaties geschreven over nationale en internationale estate planning, de Anglo-Amerikaanse trust, civiel recht en fiscaal recht in binnen- en buitenland.

Opsomming van eventuele overige (neven)werkzaamheden

 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch
 • Hoogleraar Successiewet en Estate Planning aan de Universiteit Leiden.
 • Directeur van Stichting Instituut voor Nationale en Internationale Estate Planning, welk Instituut is verbonden aan de Universiteit Utrecht
 • Voorzitter bestuur Genootschap van Estate Planners
 • Lid Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)
 • Academician van The International Academy of Estate and Trust Law (San Francisco, CA)
 • Lecturer International Tax Program aan de Universiteit Leiden
 • Lid van Wetenschappelijk Advies Raad (WAR) van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN)
 • Lid Redactie Fiscale Praktijk Reeks (Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers)
 • Lid van de redactie van Kennisbank Estate Planning Tools
 • Redacteur bij Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN)
 • Redacteur bij het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht – Beschouwingen (NTFR-B)
 • Redacteur van de Nederlandse Regelingen van Internationaal Belastingrecht (losbladige uitgave)
 • Lid van de Raad van Advies Estate Planning Expert
 • Voorzitter van het bestuur van de stichting Cornelis Kruseman-Jozina Maria Cornelia Ising Stichting, welke stichting als doelstelling heeft het binnen Nederland grotere bekendheid geven aan het werk van de negentiende eeuwse kunstschilder Cornelis Kruseman en zijn schilderende familieleden
 • Voorzitter van het bestuur van Stichting LWG Museum aan de Maas (kunststichting)
 • Bestuurslid bij het Sebastiaan Genootschap
 • Redactielid NDFR Successierecht en overdrachtsbelasting
 • Buitengewoon lid EPN
 • Bestuurslid bij de Nederlandse Orde voor Belastingadviseurs (NOB)
 • Voorzitter van het bestuur van de SOB
 • Bestuurder Mazars Bewind & Executele B.V.
 • Member European Association of Tax Law Professors (EATLP)
 • Opvolgend bestuurder van Stichting Administratiekantoor De Raekt
 • Vaste medewerker Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (WPNR)
 • Docent Executive Master Program of Advanced Studies in International Taxation aan de Universiteit van Lausanne, Zwitserland
 • Practice Council, New York University, Amerika
 • Lid visitatiecommissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 • Lid van de ‘group of experts on removing tax problems facing individuals who are active across borders within the EU’ bij de Europese Commissie.