Frans Sonneveldt Of Counsel

Frans Sonneveldt

Opleiding en werkervaring

Prof. dr. Frans Sonneveldt studeerde zowel Slavische taal- en letterkunde (cum laude) en Nederlands recht aan de Universiteit van Leiden. Hij volgde ook colleges aan het Poesjkin Instituut in Moskou. Daarop volgde hij de postdoctorale opleiding fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg (cum laude). In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift getiteld ‘De private express trust in de Nederlandse Successiewet 1956’.

Specialistische ervaring

Frans is partner-aandeelhouder bij Mazars Private Clients te Den Haag, hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden, lecturer International Tax Program aan de Universiteit Leiden, docent internationale estate planning aan de Universiteit van Lausanne, hoofddocent Grotius specialisatieopleiding estate planning en raadsheer-plaatsvervanger Hof ’s-Hertogenbosch.

Gedurende de periode 2001-2011 was hij bijzonder hoogleraar estate planning aan de Universiteit Utrecht. Hij was gedurende 1994 visiting scholar aan Harvard Law School en later guest lecturer aan Queens’ College, Cambridge, New York University en de Universiteit van Neuchâtel. Voor de Europese Unie verzorgde hij ook colleges internationaal belastingrecht in Moskou.

Tevens was hij in 1999 General Reporter voor de European Association of Tax Law Professors. Sonneveldt was spreker op een seminar over internationale estate planning tijdens het IFA congres in 2002 te Oslo, voorzitter van een seminar over dit onderwerp tijdens het IFA congres in 2004 te Wenen en leider van een paneldiscussie gewijd aan één van de hoofdthema’s ('Death as a taxable event and its international ramifications') tijdens het IFA congres in 2010 te Rome. In 2014 en 2015 was hij lid van de ‘group of experts on removing tax problems facing individuals who are active across borders within the EU’ bij de Europese Commissie die een tweetal rapporten hebben opgesteld over deze problematiek

Frans Sonneveldt heeft talloze publicaties geschreven over nationale en internationale estate planning, met onder andere aandacht voor de Anglo-Amerikaanse trust.

Specifieke klantervaring

 • Anglo-Amerikaanse trust
 • Estate planning inclusief juridisch en fiscaal advies over testamenten, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingen, schenkingen, emigratie en immigrate

Nevenfuncties

 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch
 • Hoogleraar Successiewet en Estate Planning aan de Universiteit Leiden
 • Lecturer International Tax Program aan de Universiteit Leiden
 • Lid Raad van Advies van Stichting Instituut voor Nationale en Internationale Estate Planning, welk Instituut is verbonden aan de Universiteit Utrecht
 • Docent Executive Master Program of Advanced Studies in International Taxation aan de Universiteit van Lausanne, Zwitserland
 • Lid van de Practice Council, New York University
 • Lid Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)
 • Academician van The International Academy of Estate and Trust Law (San Francisco, CA)
 • Member European Association of Tax Law Professors (EATLP)
 • Voorzitter bestuur Genootschap van Estate Planners (GEP)
 • Voorzitter van de Specialistensectie Estate Planning van de NOB
 • Bestuurder Mazars Bewind & Executele B.V.
 • Voorzitter van het bestuur van de stichting Cornelis Kruseman-Jozina Maria Cornelia Ising Stichting
 • Voorzitter van het bestuur van het Sebastiaan Genootschap
 • Lid van Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN)
 • Buitengewoon lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN)
 • Redacteur bij Fiscaal Bureau voor Het Notariaat (FBN)
 • Lid van de Redactieraad bij het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR)
 • Redactielid Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR) Successiewet 1956 en Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970
 • Redacteur van de Nederlandse Regelingen van Internationaal Belastingrecht (NRIB) (losbladige uitgave)
 • Vaste medewerker Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (WPNR)
 • Bestuurder Stichting Internationaal Juridisch Instituut
 • Annotator Stichting NLFiscaal
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Nationaal Fonds Kunstbezit
 • Lid van Comité van Aanbeveling van Stichting Masterly The Hague
 • Bestuurder Stichting Administratiekantoor Curpohold

In het verleden vervulde nevenfuncties

 • Lid van de Commissie Moltmaker.
 • Docent Specialisatie-Opleiding Familierecht bij CPO/Katholieke Universiteit Nijmegen.
 • Redacteur van Global Estate Planning – A Practical Guide to the Principles of Estate Inheritance and Gift Taxes (losbladige uitgave).
 • Lid van de redactieraad van het Fiscaal Tijdschrift Vermogen (FTV).
 • Lid BAMA-commissie (NOB)
 • Lid Commissie Beroepszaken NOB
 • Lid Commissie algemeen nut beogende instellingen, Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Voorzitter en lid Jury NOB/LOF-scriptieprijs (2005 + 2006)
 • Bijzonder hoogleraar Estate Planning aan de Universiteit Utrecht / Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
 • Hoofdredacteur Serie Estate Plannning, Kluwer
 • Lid Curatorium Permeduc
 • Lid Comité van aanbeveling – Forfaitair (Fiscaal Studenten Maand Blad)
 • Lid van de redactie van Kennisbank Estate Planning Tools
 • Lid van de Raad van Advies Estate Planning Expert
 • Lid visitatiecommissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 • Lid van de ‘group of experts on removing tax problems facing individuals who are active across borders within the EU’ bij de Europese Commissie
 • Bestuurslid bij de Nederlandse Orde voor Belastingadviseurs (NOB)
 • Voorzitter van het bestuur van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB)
 • Voorzitter van het bestuur van Stichting LWG Museum aan de Maas (kunststichting)
 • Lid Redactie Fiscale Praktijk Reeks (Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
 • Bestuurder van Stichting Administratiekantoor De Raekt
 • Voorzitter van het bestuur van de Stichting Mazars Foundation
 • Bestuurslid Child Safe Foundation (Zwitserland)
 • Redacteur bij het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht – Beschouwingen (NTFR-B)

Meer informatie?

Pagina's gerelateerd aan Frans Sonneveldt

Diensten